Tekst (smal)

Migratiestrategie OV-Lijnennet

Artikel digitale nieuwsbrief
  • 10-2-2016 14:07
Afgelopen december heeft het dagelijks bestuur van de Stadsregio de 'Migratiestrategie Lijnennet na ingebruikname Noord/Zuidlijn' vastgesteld. Deze beschrijft de manier waarop de nieuwe dienstregeling ingaat bij het in gebruik nemen van de Noord/Zuidlijn.

Er gaat veel veranderen in het openbaar vervoer in de stadsregio Amsterdam. Eind 2017 gaat naar verwachting de Noord/Zuidlijn rijden en als gevolg daarvan vinden er ook wijzigingen in het bovengrondse OV-netwerk plaats. Deze veranderingen staan beschreven in de Lijnennetvisie 2018 van de Stadsregio. De migratiestrategie geeft aan op welk moment en op welke wijze de veranderingen worden doorgevoerd. De reizigers Advies Raad, de klankbordgroep van de Regioraad en de zestien gemeenten zijn over de strategie geconsulteerd. De strategie is samen met de vervoerbedrijven GVB, EBS en Connexxion ontwikkeld en wordt het uitgangspunt bij het maken van de vervoerplannen.

Eén moment voor alle wijzigingen

Het uitgangspunt is om alle wijzigingen in het OV-netwerk binnen de concessiegebieden van de Stadsregio gelijktijdig met het in gebruik nemen van de Noord/Zuidlijn door te voeren. Op die manier profiteren zoveel mogelijk reizigers van de Noord/Zuidlijn en worden capaciteitsproblemen voorkomen, bijvoorbeeld bij het overstappen van/naar de nieuwe metro op bepaalde tramhaltes. Ook financieel gezien is het verstandig om niet door te blijven rijden met bus- en tramlijnen parallel aan de Noord/Zuidlijn.

Verschillende scenario’s

De migratiestrategie beschrijft een methodiek van verschillende scenario’s, waaronder een basisscenario, een alternatief scenario en een noodscenario. Er zijn twee belangrijke Go-No Go momenten, één voor de kwaliteitsaspecten van de Noord/Zuidlijn eind 2016 en één voor de haalbaarheid van de planning medio 2017. Wanneer blijkt dat de planning niet wordt gehaald of dat kwaliteitsaspecten meer aandacht nodig hebben, komen er aangepaste scenario’s in beeld. De scenario’s worden de komende tijd uitgewerkt.

Gezamenlijke afspraken

Jaarlijks maken de Stadsregio vervoerders een vervoerplan voor het daaropvolgende dienstregelingsjaar. Dit vervoerplan beschrijft de wijzigingen ten opzichte van het voorgaande dienstregelingsjaar, zoals wijzigingen in de lijnvoering. De concept vervoerplannen van de ververvoerbedrijven moeten in de eerste helft van 2016 klaar zijn. Met de overige vervoerders, zoals de NS, wordt afgestemd over de aansluitingen. Ook maakt de Stadsregio met de wegbeheerders afspraken over de kwaliteit van de overige infrastructuur die nodig is voor een aansluiting op de Noord/Zuidlijn.

Inlichtingen: David Aulman, d.aulman@stadsregioamsterdam.nl

Download: Migratiestrategie def versie DB 10 12 2015 ( pdf / 596,4 KB )