Tekst (smal)

Voorkeur lage brug Ringvaart tussen Lisse en Lisserbroek

  • 9-2-2016 08:06
De provincies Noord- en Zuid-Holland, de gemeenten Noordwijk, Teylingen, Lisse en Haarlemmermeer en de regio Holland Rijnland en Stadsregio Amsterdam hebben hun voorkeur uitgesproken voor de aanleg van een lage brug over de Ringvaart tussen Lisse en Lisserbroek. Er zijn ook varianten met een hoge brug of aquaduct en alternatieve routes onderzocht. Op basis van een kosten-batenanalyse zijn die nu afgevallen. De nieuwe brug maakt onderdeel uit van de geplande hoogwaardige busverbinding (HOV-net) tussen Noordwijk en Schiphol. Er wordt een definitief besluit genomen over de aanleg van de brug nadat de nog benodigde afspraken tussen de partijen zijn gemaakt over het project.


De projecten HOV-net Noordwijk-Schiphol en de Duinpolderweg hebben als doel de bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek en Haarlemmermeer te verbeteren. De projecten worden daarom in samenhang bekeken.

Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)

In 2014 hebben de samenwerkende overheden afgesproken om van de huidige buslijn 361 Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) te maken. Hoogwaardig wil zeggen: frequent, betrouwbaar, snel en comfortabel. Om dit te bereiken is het noodzakelijk dat op de route een aantal knelpunten in fasen wordt opgelost door het aanpassen van wegen, kruispunten en haltes. De gemeenten Noordwijk, Teylingen en Lisse werken in de eerste fase aan de voorbereiding van maatregelen op hun grondgebied die de bestaande route al verbetert. Een van de grootste ingrepen in de tweede fase is de nieuwe brug ter hoogte van de Sportlaan over de Ringvaart tussen Lisse en Lisserbroek. Daardoor hoeft de bus in de toekomst niet om te rijden via de N207 en kan deze de geplande nieuwe woonwijken in Haarlemmermeer bedienen.

Vervolg

De plannen voor een lage brug worden nu verder uitgewerkt. Daarbij wordt onder andere gekeken naar maatregelen om het busverkeer en het verkeer over water goed op elkaar af te stemmen. Als er een definitief besluit valt voor de komst van de nieuwe brug heeft dat gevolgen voor de directe omgeving. Een aantal woningen aan de Hillegommerdijk zal dan plaats moeten maken voor de nieuwe brug. Ook moeten voorzieningen van de IJs- en skeelerclub worden verplaatst. De provincies Noord- en Zuid-Holland en de gemeente Haarlemmermeer zijn hierover in gesprek met de direct betrokkenen.