Tekst (smal)

Nieuwe aansluiting Badhoevedorp op A9

  • 18-11-2016 07:00
Rijkswaterstaat werkt aan de nieuwe A9 bij Badhoevedorp. De nieuwe weg gaat niet in één keer open, maar in verschillende stappen. Vrijdag 18 november worden de fietstunnel en de oprit naar Amsterdam bij de aansluiting Badhoevedorp in gebruik genomen.

Nieuwe op- en afrit S106 Badhoevedorp

Weggebruikers die vanuit Badhoevedorp de A9 oprijden richting Amsterdam maken vanaf vrijdagmiddag 18 november gebruik van de nieuwe toerit naar de A9. De omrijdroute van Badhoevedorp naar Amsterdam via knooppunt Raasdorp komt hiermee te vervallen. Verkeer vanaf de A9 naar Badhoevedorp maakt nu ook gebruik van deze afrit.

Fietstunnel

Daarnaast wordt de fietstunnel officieel in gebruik genomen. Dankzij deze tunnel hoeven fietsers geen wegen meer over te steken, wat voor hen veel veiliger is. Ook komt het de doorstroming van het overige verkeer ten goede; hoe minder verkeer elkaar moet kruisen, hoe minder opstoppingen er zijn.

Omlegging A9 Badhoevedorp

De A9 tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Badhoevedorp loopt vanaf 2018 niet meer dwars door Badhoevedorp, maar komt ten zuiden om het dorp heen te liggen. Met de omlegging van de A9 zorgen Rijkswaterstaat en de regionale overheden voor een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in Badhoevedorp en een betere doorstroming op de A9 waardoor Schiphol en de regio Amsterdam beter bereikbaar worden.

Rijkswaterstaat is opdrachtgever van de omlegging A9 Badhoevedorp. Het ontwerp van de omlegging is ontwikkeld met en medegefinancierd door provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer, gemeente Amsterdam, Stadsregio Amsterdam en Schiphol Group. Aannemer Combinatie BadhoeverBogen voert de werkzaamheden uit. Meer informatie is te vinden op www.rijkswaterstaat.nl/a9badhoevedorp.