Tekst (smal)

Monitor Investeringsagenda's beschikbaar

  • 15-8-2017 14:10
De Amsterdamse regio groeit en het aantalreizigers en hun verplaatsingen groeien mee. De Vervoerregio Amsterdam heeft vier Investeringsagenda’s die de gemeenten in haar regio bereikbaar, verkeersveilig en leefbaar moeten houden. Dit zijn de Investeringsagenda’s weg, openbaarvervoer, fiets en verkeersveiligheid. Om met de beschikbare middelen de juiste keuzes hierin te kunnen maken, worden diverse data gemonitord en ontwikkelingen bijgehouden die van invloed zijn op de doelstellingen van de Investeringsagenda’s.

Het doel van de Monitor en voortgang Investeringsagenda’s 2016 is om een compact en eenduidig overzicht te geven van de meest recente ontwikkelingen en programmavoortgang van het afgelopen jaar. Deze rapportage kan afzonderlijk en als aanvulling op de Jaarstukken 2016 van de Vervoerregio gelezen worden. De Monitor en voortgang Investeringsagenda’s 2016 is opgesteld voor gemeenten, ambtenaren, raads- en bestuursleden en andere belangstellenden. Uitgebreidere data en achtergrondinformatie is beschikbaar en kan worden opgevraagd indien gewenst.