Regio Amsterdam start in 2018 met Mobility as a Service

  • 20-11-2017 19:39
De regio Amsterdam daagt de markt uit te komen met innovatieve mobiliteitsoplossingen voor Amsterdammers én werknemers van bedrijven in en om de Zuidas. Met een marktconsultatie op 29 november beogen de gemeente Amsterdam, Vervoerregio Amsterdam en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een vernieuwing in het vervoerssysteem zodat het aantrekkelijker wordt de eigen auto te laten staan.

De randstad, en de regio Amsterdam in het bijzonder, kent grote bereikbaarheidsuitdagingen in de komende tien tot vijftien jaar. Enerzijds door de groei van het aantal inwoners en anderzijds door de hinder van ingrijpende infrastructurele werken zoals de verbreding en ondertunneling van de A10-Zuid. Eén van de manieren om Amsterdam en de noordelijke randstad aantrekkelijk te houden, is het terugdringen van het autoverkeer. De initiatiefnemers geloven dat autobezit minder aantrekkelijk wordt als je mobiliteitsdiensten kunt afnemen bij serviceproviders die je reis optimaliseren van deur tot deur met mobiliteitsabonnementen op OV, taxi, deelauto’s en -fietsen, shuttlebusjes, parkeerdiensten en makkelijke betaalwijzen. Ook wel Mobility as a Service (MaaS) genoemd.

De gemeente Amsterdam, Vervoerregio Amsterdam en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dagen aanbieders van mobiliteit, service providers en technologiepartners uit om deel te nemen aan de consultatie en zo de toepassing van Mobility as a Service in en rond Amsterdam te versnellen. Met als doel:

  1. Tevreden gebruikers (werkgevers, -nemers en inwoners) die kennis maken met de voordelen  van betalen voor gebruik in plaats van bezit van vervoer.
  2. Een betere bereikbaarheid door vraag en aanbod van vervoer digitaal te matchen en daarmee een bijdrage te leveren aan een efficiënter gebruik van de openbare ruimte. 
  3. Een neutraal platform dat open is voor iedere mobiliteitsaanbieder  en waar verplaatsingsdata wordt gedeeld, zodat we permanent innovatie stimuleren en als overheid de mobiliteit optimaal kunnen faciliteren.

Geïnteresseerd? Voor meer informatie, bezoek de website van de Dutch Mobility Innovations en registreer je voor de marktconsultatie op 29 november aanstaande van 10:00 tot 15:00 uur in de Leidse Schouwburg, Stadsgehoorzaal: Breestraat 60 in Leiden.