Beter Benutten - Breikers XL Café

  • 18-12-2017 11:55
Op 29 november organiseerde Breikers, het georganiseerde bedrijfsleven binnen het programma Beter Benutten, het Breikers XL Café. Het Breikers XL Café is een inspiratiebijeenkomst voor CEO’s en bestuurders. Tijdens de bijeenkomst is een terugblik gedaan op de resultaten van de werkgeversaanpak in de metropoolregio Amsterdam en is vooruitgekeken naar de doelstelling ‘Vertragingsvrij 2020’.


Onder leiding van BNR-presentator Meindert Schut spraken onder andere Henk Markerink (directeur van de Amsterdam Arena en voorzitter van Breikers), Bob Demoet (HiD van Rijkwaterstaat) en bestuurders van o.a. ING, Accenture en Delta Lloyd over de samenhang tussen bereikbaarheid en duurzaamheid en het motiveren van werknemers om in plaats van met de auto, met OV of fiets naar het werk te reizen. Daarnaast kwamen de belangrijkste ontwikkelingen en trends voor de komende jaren genoemd door trendwatcher en FD-columnist Farid Tabarki. Portefeuillehouder Derk Reneman was vanuit de Vervoerregio aanwezig en heeft het belang van de integratie van de verschillende modaliteiten (fiets, auto, en openbaar vervoer), Smart Mobility en Mobility-as-a-Service (MaaS) benadrukt. Ook is hij ingegaan op de faciliterende rol van de overheid. De overheid zorgt onder andere voor betrouwbaar en comfortabel openbaar vervoer.

Het was een geslaagde bijeenkomst waarin duidelijk werd dat er al veel werkgevers zijn in de metropoolregio Amsterdam die actief zijn op het gebied van bereikbaarheid en hun medewerkers op verschillende manieren stimuleren de auto te laten staan of de spits te mijden. Tegelijk werd duidelijk dat er de komende jaren nog genoeg te bereiken valt.