Tekst (smal)

Schone bussen in de Vervoerregio

Dagelijks bestuur wil OV verduurzamen
  • 21-12-2017 12:25
Om de ambities en doelstellingen van het Nationaal Bestuursakkoord en het klimaatakkoord van Parijs te realiseren, start de Vervoerregio met het uitvoeren van het ‘Transitieprogramma Zero Emissie Mobiliteit’. Daarmee geeft het dagelijks bestuur uitvoering aan de ambities om in 2025 alle nieuwe bussen emissievrij te hebben. Er wordt gebruik gemaakt van 100% hernieuwbare energie. In 2030 moeten alle bussen emissievrij zijn. De Vervoerregio zoekt samenwerking met alle relevante partijen om deze doelstellingen te bereiken.

Als eerste stap naar Zero Emissie voor de concessie Amsterdam worden 28 dieselbussen door circa 31 ZE-bussen vervangen. Hiervoor heeft het dagelijks bestuur 12,84 miljoen euro gereserveerd. Bij de elektrische bussen hoort ook laadinfrastructuur. Op busstation Sloterdijk is snellaadinfrastructuur gepland. Op de stalling van GVB komt laadapparatuur voor (nachtelijk) laden. Naast de 9,84 miljoen euro voor de vervanging van de 28 dieselbussen, reserveert het dagelijks bestuur 3 miljoen euro om de transitie vorm te kunnen geven. Ook de gemeente Amsterdam en GVB investeren ieder 3 miljoen euro.

Het dagelijks bestuur heeft ook positief gereageerd op het voorstel van EBS om lijn 316 van Amsterdam naar Edam/Volendam volledig elektrisch te maken. Ook dit project geeft uitvoering aan het transitieprogramma. Definitieve besluitvorming over de financiering vindt begin 2018 plaats. Voor het opladen gaat EBS gebruik maken van Oppurtunity Charging (OC). Dit houdt in dat de bussen op strategische momenten en tijdstippen snel worden geladen. Hiervoor komt laadinfrastructuur op busstation Edam en op de stalling van EBS in Purmerend.