Tekst (smal)

Spitsbusbaan op de Jaagweg (N235) tussen Purmerend en Ilpendam officieel geopend

Veiliger oversteken door nieuwe voetgangerstunnel bij Ilpendam
  • 12-1-2018 14:34
De spitsbusbaan op de Jaagweg (N235) tussen de Verzetslaan in Purmerend en Ilpendam is op 12 januari 2018 officieel geopend. Door de aanleg van een voetgangersonderdoorgang onder de Jaagweg bij Ilpendam is de doorstroming en de veiligheid voor al het verkeer op de N235 verbeterd.

Om de omgeving te bedanken voor hun geduld en begrip hebben de samenwerkende overheden de busbaan en de onderdoorgang op 12 januari feestelijk geopend. De openingshandeling vond plaats in de voetgangerstunnel bij Ilpendam. In de tunnel is een lichtkunstwerk met tekeningen van kinderen uit Ilpendam gemaakt. Met de opening markeerden de provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam, de gemeenten Waterland, Purmerend, Edam-Volendam en Amsterdam de oplevering van de spitsbusbaan en de voetgangersonderdoorgang, die mede mogelijk is gemaakt dankzij een subsidie vanuit het rijksoverheidsprogramma Beter Benutten.

Betere doorstroming

Portefeuillehouder Verkeer Derk Reneman was zeer positief over het resultaat: “In deze hele regio is de bereikbaarheidsopgave dermate groot dat gemeenten, Vervoerregio en provincie en het bedrijfsleven enorm samen moeten werken om de situatie te verbeteren. Voor deze weg en de gebruikers is het natuurlijk prachtig dat we de infrastructuur voor het openbaar vervoer zo hebben kunnen aanleggen dat er meer dan zestig bussen per uur overheen kunnen en ook de doorstroming van het overige verkeer meteen al beter is. Maar we zijn er dus nog niet en moeten doorgaan met investeren in maatregelen voor openbaar vervoer, fiets en autoverkeer. En daarbij natuurlijk oog blijven houden voor de verkeersveiligheid.”

Wensen uit de omgeving

De werkzaamheden waren omvangrijk. Voor het ombouwen van de busbaan naar een spitsbusbaan was het noodzakelijk om het Noordhollandsch Kanaal iets te versmallen. Op deze wijze ontstond weer voldoende ruimte voor nieuwe bomen langs het wegtracé, een belangrijke wens van de gemeente Waterland en de bewoners van Landsmeer. Op verzoek van de omwonenden hebben de weg én de spitsbusbaan tussen de Verzetslaan Purmerend en Ilpendam geluidsreducerend asfalt gekregen. Ook zijn de in- en uitritten langs de Jaagweg veranderd om te voorkomen dat het verkeer afremt of stopt langs de weg. Met led-lampen (actieve markering) blijven de in- en uitritten zichtbaar voor alle weggebruikers. Bij het werk is ook een tijdelijke P&R terrein net naast de provinciale zoutopslag nabij ’t Schouw gerealiseerd.

Het werk is bijna klaar

Tot begin februari 2018 wordt nog gewerkt aan enkele opleverpunten langs de N235, waaronder de elektra-voorziening van de informatieborden van de spitsbusbaan. 

Programma Bereikbaarheid Waterland

De provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam werken samen met de gemeenten Waterland, Purmerend, Edam-Volendam en Amsterdam aan de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid in de regio Waterland. Met het project Bereikbaarheid Waterland willen de samenwerkende overheden de bereikbaarheid in de regio Waterland voor fietsers, automobilisten en reizigers met het openbaar vervoer bevorderen. Voor meer informatie, zie: www.bereikbaarheidwaterland.nl

Beter Benutten Metropoolregio Amsterdam

De spitsbusbaan is onderdeel van het programma Beter Benutten Metropoolregio Amsterdam. Dit is een samenwerking tussen het Rijk, regionale en lokale overheden en het bedrijfsleven met als doel om de reistijd op de drukste knelpunten in de spits met 10 procent te verbeteren. Voor meer informatie zie www.beterbenutten.nl/MRA.