Tekst (smal)

Vacature: Business Controller (Advies C)

voor 36 uur per week
  • 14-9-2018 12:00
De Vervoerregio zoekt een ontwikkelingsgerichte businesscontroller met strategische visie

voor 36 uur per week

In de functie van businesscontroller ben je de sparringpartner en adviseur van het management. Je maakt samen met 10 collega’s onderdeel uit van het team Financiën. Je ondersteunt en adviseert het management en de directie over tactische en strategische ontwikkelingen en vraagstukken. Je doet dat vanuit het oogpunt van doeltreffende en toekomst bestendige bedrijfsvoering.
 
Je legt verbindingen in de organisatie, hebt oog voor de integraliteit tussen vraagstukken en processen, en risicomanagement. Op basis van de P&C-cyclus stuur je op het realiseren en in stand houden van tijdige en betrouwbare informatie over de bedrijfsvoering. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies over performance vraagstukken en bent medeverantwoordelijk voor de management control taken en de (financiële) input voor de P&C-documenten. Je initieert, implementeert en borgt verbeteringen in processen en de sturingsinformatie in nauwe samenwerking met het management, programma- en projectleiders en je team. De businesscontroller rapporteert aan de teamleider Financiën en maakt onderdeel uit van diverse overleggen in het primaire en secundaire proces.

Functie- en opleidingseisen

Je bent academisch opgeleid, hebt een organisatie-brede oriëntatie en bent aantoonbaar succesvol (geweest) als businesscontroller in een organisatie met vergelijkbare omvang en complexiteit. Je hebt meer dan 7 jaar ervaring in een complexe overheidsorganisatie of in een politiek gevoelige omgeving. Je bent deskundig op het gebied van overheidsfinanciën, en je hebt tevens een goed inzicht in bestuurlijke, organisatorische en functionele verhoudingen

Profiel

De competenties omgevingssensitief, oplossingsgericht, overtuigend, analytisch sterk, flexibel, verbindend en resultaatgericht zijn voor deze functie belangrijk. Ook onder druk bewaar jij het overzicht, weet je snel tot de kern van de zaak door te dringen waarna je een helder en richtinggevend advies uit brengt.  Je bent een stevige gesprekspartner en je hebt een onafhankelijke doch verbindende opstelling. Hiermee ondersteun je het management in de uitvoering van haar taken en help je met jouw ervaring en kennis het team zich verder te ontwikkelen en professionaliseren.

Je bent sterk in het formuleren van een (project)opdracht, stuurt vervolgens op het proces en het te behalen resultaat. Je maakt daarbij gebruik van je empathisch vermogen. Je bent sterk in het verbinden van de diverse ontwikkelingen, vakgebieden, expertises en de collega’s.

Wij bieden

Wij bieden een uitdagende functie in een dynamisch en slagvaardig team. De informele werksfeer kenmerkt zich door ruimte voor eigen initiatief en persoonlijke ontwikkeling. Het salaris is afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring en bedraagt maximaal € 5.520,- bruto per maand (schaal 12) bij een volledige werktijd van 36 uur per week. Er kan sprake zijn van start in aanloopschaal 11. De Vervoerregio Amsterdam biedt goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals het individueel keuzebudget en flexibele arbeidstijden zoals vastgelegd in de rechtspositieregeling van de gemeente Amsterdam (NRGA).

Inlichtingen & solliciteren

Deze sollicitatieprocedure wordt begeleid door JS Consultancy. Ben je enthousiast geworden om mede vorm te geven aan de financiële functie binnen de Vervoerregio Amsterdam, en wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Esther Dijkstra; 06-12570376.

Een selecterend ontwikkelassessment maakt onderdeel uit van de procedure.