Tekst (smal)

Uitnodiging Regioraad 16 oktober

  • 2-10-2018 13:42
Dinsdag 16 oktober a.s. vergadert de regioraad van de Vervoerregio Amsterdam. Voorafgaand aan de besluitvorming bespreken de regioraadsleden in een voorsessie de onderwerpen die op de agenda staan. Geïnteresseerde gemeenteraadsleden, burgers en maatschappelijke organisaties kunnen hierbij aanwezig zijn. Ook kunnen burgers bij aanvang van de voorsessie inspreken. 

Voorsessie

De voorsessie van de regioraad wordt gehouden van 18:30 – 20:00 uur, in de Raadzaal van het Stadhuis van Amsterdam, Amstel 1, Amsterdam. De leden van de regioraad worden geïnformeerd over de onderwerpen:
- Investeringsagenda Smart Mobility
- Programma Zero Emissie Mobiliteit
- Stimuleringsregeling Deelfiets
- Stand van zaken Nieuwe Lijnennet en Noord/Zuidlijn
- Tarieven OV 2019 en btw-verhoging.

Plenaire vergadering

De vergadering van de regioraad vindt plaats vanaf 20:45 uur, eveneens in de Raadzaal. In de vergadering wordt onder meer besloten over:
- de Programmabegroting 2019-2022
- de Bestuursrapportage 2018-2
- de Bijstelling Investeringsagenda OV tot 2025
- het Beleidskader Mobiliteit.

Meer informatie

De beleidsstukken en de volledige agenda van deze regioraadsvergadering zijn te vinden op www.vervoerregio.nl. Voor meer informatie of om u aan te melden als inspreker tijdens de voorsessie kunt u bellen met de Vervoerregio Amsterdam: 020 - 527 37 00, of een mail sturen naar Bestuurszaken@vervoerregio.nl.

De regioraad

De vijftien gemeenten in de Vervoerregio Amsterdam zetten zich in voor een optimale bereikbaarheid van de Amsterdamse regio. Een gemeente heeft een gemeenteraad, de Vervoerregio heeft een regioraad. De regioraad bestaat uit raadsleden, wethouders en burgemeesters van de vijftien gemeenten. De regioraad beslist over onderwerpen die de gehele regio aangaan op het gebied van verkeer en vervoer.