Tekst (smal)

Ontwerpbestemmingsplannen project Thorbeckeweg (N516) ter inzage

  • 27-5-2021 07:28

Van 27 mei tot en met 7 juli kunnen inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden in Oostzaan en Zaanstad reageren op de ontwerpbestemmingsplannen van het project Aanpak Verkeersdrukte Thorbeckeweg. Om de doorstroming en veiligheid voor (vracht)auto’s, openbaar vervoer en fietsers op deze weg te verbeteren, zijn maatregelen nodig. Voor enkele maatregelen moeten delen van de Thorbeckeweg een andere bestemming krijgen. De gemeenten Oostzaan en Zaanstad hebben voor die delen een apart bestemmingsplan gemaakt.

Aanpassingen in bestemmingsplan nodig

In een bestemmingsplan staat beschreven hoe grond gebruikt mag worden en wat er op gebouwd mag worden. Op sommige plekken moet de bestemming aangepast worden om de maatregelen uit te kunnen voeren. Zo is het nodig het Shell-tankstation te verplaatsen naar een andere plek aan de rand van het Vijfhoekpark, richting de A8. De bestemming moet daarvoor aangepast worden van groen naar bedrijventerrein. Omdat op de oude plek van het tankstation een nieuwe ingang naar het park komt, moet hier juist de bestemming naar groen worden veranderd. Dat gebeurt ook in Oostzaan waar het Esso-tankstation plaatsmaakt voor groen. Verder moeten er bestemmingen worden veranderd voor de aanleg van een fietsbrug en fietstunnel in Oostzaan voor een veilige oversteek van fietsers. Dat is ook nodig voor het aanpassen van kruispunten en het maken van extra rijstroken om files te verminderen. Op www.thorbeckeweg.zaanstad.nl staat een animatievideo waarin alle maatregelen te zien zijn en ziet u hoe de weg er straks uit komt te zien.  

Inspraak op ontwerpbestemmingsplan

Vanaf 27 mei zijn de ontwerpbestemmingsplannen van Oostzaan en Zaanstad te bekijken via www.thorbeckeweg.zaanstad.nl (pagina Bestemmingsplannen). Daarnaast vindt u hier informatie over hoe u een reactie (ook wel zienswijze genoemd) kunt geven. Dat kan van donderdag 27 mei tot en met woensdag 7 juli. Tijdens de reactietermijn organiseren Gemeente Oostzaan en Gemeente Zaanstad ieder een online bijeenkomst waarin de aanpassingen in het bestemmingsplan worden uitgelegd en u vragen kunt stellen. Voor Zaanstad is dat dinsdagavond 8 juni, voor Oostzaan is dat woensdagavond 9 juni. Via de hierboven genoemde website kunt u zich hiervoor aanmelden. De direct omwonenden ontvangen binnenkort een uitnodiging via de post. Alle reacties worden bekeken en eventueel verwerkt in het bestemmingsplan. Daarna beslissen de gemeenteraden over de zienswijzen en de vaststelling van het bestemmingsplan.  

Vervolgstappen in het project

De verwachting is dat de gemeenteraden van Oostzaan en Zaanstad het bestemmingsplan in oktober 2021 vaststellen. Daarnaast wordt waarschijnlijk begin 2022 een start gemaakt met een aantal voorbereidende werkzaamheden, zoals het verleggen van kabels en leidingen, en het kappen en herplanten van bomen. Dat wordt niet geregeld in een bestemmingsplan, maar in een omgevingsvergunning. Als de vergunningaanvraag is goedgekeurd, wordt het besluit zes weken ter inzage gelegd. Inwoners kunnen dan een reactie indienen als zij dat willen. Voor het kappen en herplanten van de bomen maken we een groenplan waarin staat hoe we hiermee omgaan. Als u hier meer over wilt weten of wilt meedenken, kunt u via de website www.thorbeckeweg.zaanstad.nl een mail sturen naar de omgevingsmanager van het project. Dit jaar wordt ook gezocht naar een aannemer. Naar verwachting kan in 2023 begonnen worden met het in stappen uitvoeren van de verschillende maatregelen.  

Kruispunt bij de Vijfhoek in Zaandam: situatie nu en straks als het project klaar is 


Vervoerregio maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.

Vervoerregio maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.