Banner met afbeeldingen
  • Werken bij de Vervoerregio

Tekst (1 kolom, smal)

De teams binnen Vervoerregio Amsterdam

Naast de bestuurders heeft de Vervoerregio Amsterdam een ambtelijke organisatie om namens de gemeenten besluitvorming voor te bereiden, regionaal beleid op stellen, concrete projecten te initiëren en uit te voeren én samenwerking tussen betrokken partijen tot stand te brengen. De Vervoerregio bestaat uit de volgende teams: Strategie, Bestuur & Communicatie, Kennis & Onderzoek, Beleid, Gebieden & Programma's, Concessieverlening, Projecten, Projectbegeleiding, Beheer, Concessies & Contracten, Financien en Bedrijfsvoering.    

Tekst (2 kolommen)

Team Strategie, Bestuur & Communicatie

Team Strategie, Bestuur & Communicatie zorgt voor een heldere positionering van -, en draagvlak voor de Vervoerregio, duidelijke en eenduidige communicatie, het faciliteren en coordineren van het bestuurlijk besluitvormingsproces en ondersteunen/faciliteren van public affairs. 

Team Kennis & Onderzoek 

Team Kennis & Onderzoek zorgt voor kennis, data en monitoring van effecten en ontwikkelingen die relevant zijn voor het regionale verkeer- en vervoerbeleid en de activiteiten van de Vervoerregio en het beheer van Venom.

Team Beleid 

Team Beleid zorgt voor het opstellen en uitwerken van beleidsdoelen, kaders en innovaties ten behoeve van de prioritering en aanpak van regionale bereikbaarheidsopgaven. 

Team Gebieden & Programma's 

Team Gebieden & Programma's zorgt voor het agenderen en programmeren van de bereikbaarheidsopgaven in de regio door een gebiedsmatige en programmatische aanpak. 

Team Concessieverlening 

Team Concessieverlening houdt zich bezig met het doorlopen van aanbestedingen om tot concessiecontracten te komen die leiden tot een betere bereikbaarheid, veiligheid en duurzaamheid passend binnen de gestelde financiele en juridische kaders en voorwaarden van de Vervoerregio. 

Team Projecten 

Team Projecten zorgt voor de planvoorbereiding (en in voorkomende gevallen de uitvoering) en financiering van projecten die door de Vervoerregio zelf worden getrokken of samen met andere partners (projectleiding of procescoordinatie). 

Team Projectbegeleiding

Team Projectbegeleiding zet zich in om een inhoudelijke, procesmatig en financiele bijdrage te leveren aan de verschillende fasen van planvoorbereiding van projecten van derden en de belangen van de Vervoerregio op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid en OV-exploitatie te behartigen.

   

Team Beheer, Concessies & Contracten

Team Beheer, Concessies & Contracten zorgt voor het toezicht op en de uitvoering en doorontwikkeling van gemaakte (contract) afspraken en het dagelijks functioneren van het bereikbaarheidssysteem volgens de maatstaven van de Vervoerregio op het gebied van bereikbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. 

Team Financien

Team Financien zorgt voor een gezond financieel beleid, dragen bij aan inhoudelijke voorstellen en andere producten door het leveren van financiele en bedrijfseconomische adviezen, een adequate planning & control cyclus, een doelmatig financieel beheer en het leveren van betrouwbare financiele planningen en verantwoordingen.

Team Bedrijfsvoering

Team Bedrijfsvoering houdt zich bezig met het zo optimaal mogelijk faciliteren en ondersteunen van de medewerkers van de Vervoerregio bij hun primaire processen en de managers bij de sturing en beheersing van de bedrijfsprocessen om de beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren. 


Afbeeldingen (alleen headers)

Vervoerregio maakt gebruik van cookies

Door op akkoord te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.

Vervoerregio maakt gebruik van cookies

Door op akkoord te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.