Banner met afbeeldingen
Tekst (1 kolom, smal)

Vrachtverkeer

Vervoerregio Amsterdam werkt samen met het logistieke bedrijfsleven en andere regionale partners aan het voortdurend verbeteren van de doorstroming van het vrachtverkeer.

De partners hebben hiermee meerdere doelen voor ogen:

  • Betere bereikbaarheid van de bestemmingen van de vracht
  • Meer verkeersveiligheid
  • Betere toegankelijkheid van de wegen
  • Minder overlast door goederenvervoer in de regio
  • Efficiënter gebruik van het wegennet (minder voertuigkilometers, met name in de spits op de weg).

Tekst (2 kolommen)

Optimaliseren Kwaliteitsnet Goederenvervoer

Eén van de activiteiten die de Vervoerregio en partners hiervoor uitvoeren, is het voortdurend optimaliseren van het Kwaliteitsnet Goederenvervoer MRA. Dat is een netwerk van routes voor het goederenvervoer door de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Vanuit oogpunt van bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid zijn het de meest geschikte routes om het goederenvervoer over de weg in de Metropoolregio af te wikkelen.

De Vervoerregio pakt samen met wegbeheerders doorlopend knelpunten in dit netwerk aan. Bijvoorbeeld door:

  • Vrij liggende fietspaden aan te leggen (meer verkeersveiligheid)
  • Verkeerslichten beter af te stellen (betere doorstroming)
  • Hoogte-, lengte-, breedte- of gewichtseisen aan de vrachtwagens te beperken (betere toegankelijkheid)

Ook stimuleert de Vervoerregio vervoerders het Kwaliteitsnet te gebruiken. Allereerst door wegbeheerders in de regio te stimuleren om open (verkeers)data beschikbaar te stellen en door innovaties in de routeplanning door vervoerders te bevorderen.

Daarnaast is er tussen de Vervoerregio en de diverse MRA-gemeenten onderlinge afstemming over het lokale beleid voor vrachtverkeer. Ook wordt er kennis gedeeld. Bijvoorbeeld over brancheontwikkelingen, regelgeving en over het stimuleren van innovatie in het bedrijfsleven.

Beter Benutten

Ook vanuit het landelijke programma Beter Benutten neemt de Vervoerregio maatregelen. Zo bevordert de Vervoerregio de efficiëntie in het goederenvervoer, zodat er vooral in de spits minder vrachtritten worden gereden. Verder stimuleert de Vervoerregio vervoerders om met name in de stad met schone en zuinige voertuigen te rijden.