Tekst (1 kolom)

Privacyverklaring Vervoerregio Amsterdam

De Vervoerregio Amsterdam (hierna: Vervoerregio) verwerkt persoonsgegevens van burgers, medewerkers en (keten)partners. Persoonsgegevens worden verwerkt voor het goed uitvoeren van de wettelijke en publieke taken en om u van dienst te kunnen zijn. De Vervoerregio verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Deze privacyverklaring beschrijft hoe de Vervoerregio omgaat met uw persoonsgegevens en hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Vervoerregio verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Naast gewone persoonsgegevens verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens over u wanneer u gebruik maakt van onze diensten.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Twitteraccount

Verwerkingsdoelen / rechtmatige grondslag

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

  • De Vervoerregio verwerkt persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang, en publiekrechtelijk taak.
  • Verzenden nieuwsbrief en/of bestuursinformat
  • Schriftelijk contact
  • Telefonisch contact

Bewaartermijn

De Vervoerregio zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen met derden

De Vervoerregio verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Vervoerregio blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

De Vervoerregio neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Rechten van betrokkenen

U heeft de volgende privacy rechten:
• Recht op inzage: het recht om de persoonsgegevens die de Vervoerregio van u verwerkt in te zien.
• Recht op rectificatie: het recht om de persoonsgegevens die de Vervoerregio van u verwerkt te laten aanpassen of aanvullen.
• Recht op bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
• Recht bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering: het recht op een menselijke blik bij besluiten die over u gaan.
• Recht op beperking van de verwerking: het recht om de Vervoerregio te vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.
• Recht op vergetelheid: het recht om in een aantal gevallen uw gegevens te laten verwijderen.
• Recht op dataportabiliteit: het recht om uw persoonsgegevens in een aantal gevallen over te dragen.


Wilt u gebruik maken van deze rechten? Neem dan contact op met de Vervoerregio via het klachtenformulier Vervoerregio Amsterdam. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Ook kunt u een klacht indienen over de Vervoerregio bij de landelijke toezichthouder voor de bescherming van persoonsgegevens; de Autoriteit Persoonsgegeven (AP). Kijk voor meer informatie op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Afbeeldingen (alleen headers)

Vervoerregio maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.

Vervoerregio maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.