Tekst (smal)

Reageren op bereikbaarheidsmaatregelen in de Zaanstreek

  • 24-6-2019 12:51

De bereikbaarheid van de Zaanstreek staat onder druk. Zo neemt de verkeersdruk op Zaandam Zuid de komende jaren fors toe, onder meer door groei van het verkeer uit het Hembrugterrein, Hoogtij, Zuiderhout en de ontwikkeling van de Achtersuispolder. Een ontwerp hiervoor wordt uitgewerkt in het project AVANT. In Zaandijk is de kruising van de Guisweg met de provincialeweg en het spoor al jaren een knelpunt, waarvoor in planstudie Guisweg een oplossing wordt gezocht. Inmiddels zijn rijk en regio het eens geworden over een breed pakket aan maatregelen om de bereikbaarheid in deze regio te verbeteren. Deze maatregelen zijn onderdeel van de Corridorstudie Amsterdam-Hoorn. Voor zowel de corridorstudie als de projecten AVANT en Guisweg – die beiden onder de paraplu van de corridorstudie vallen – geldt dat de omgeving op dit moment kan reageren op de verschillende plannen.  

Corridorstudie Amsterdam-Hoorn

In het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) is een verkenning naar de corridor Amsterdam – Hoorn gedaan. Inmiddels zijn rijk en regio het eens geworden over een breed pakket aan maatregelen om de bereikbaarheid in deze regio te verbeteren. Het gaat hierbij om verbeteringen op het wegennet, maar ook voor het fietsnetwerk en het openbaar vervoer. Hierbij wordt rekening gehouden met grote opgaven in de regio voor woningbouw, leefbaarheid, klimaat en duurzaamheid. Hoe tot dit maatregelenpakket is gekomen en wat de effecten van deze maatregelen zijn, staat beschreven in de Ontwerp Structuurvisie en het milieueffectrapport. De documenten zijn te vinden op de website van de Corridorstudie en de omgeving kan een zienswijze indienen tot en met woensdag 31 juli. Op 3 juli vindt van 19:00 tot 21:30 uur in het Inntel hotel  Zaandam een informatiebijeenkomst plaats. 

Planstudie AVANT

Voor het project AVANT – het onderzoek naar het verbeteren van de verkeersdruk bij de Vijfhoek, de Ambacht en de Thorbeckeweg – kan de omgeving reageren op het voorkeursontwerp. De afgelopen periode is gewerkt aan een planstudie. In de planstudie is een voorlopige voorkeur voor een oplossing uitgewerkt tot een gedetailleerd ontwerp. Ook is de haalbaarheid en maakbaarheid van het voorkeurontwerp onderzocht en is gekeken naar luchtkwaliteit, geluid, flora en fauna en bodem. 

Het verbeteren van de Thorbeckeweg betekent op hoofdlijnen:
- een onderdoorgang bij de Vijfhoekkruising voor het oost-west verkeer 
- een nieuwe T-aansluiting op de Thorbeckeweg ter hoogte van busbrug De Vlinder
- het afsluiten van de Westkolkdijk 

Omwonenden en belanghebbenden kunnen reageren op het voorkeursontwerp. De reacties worden gebruikt om het ontwerp definitief te maken. Reageren kan tot en met vrijdag 19 juli via thorbeckeweg.zaanstad.nl

Planstudie Guisweg

De planstudie Guisweg is recentelijk gestart. Hierin wordt onderzocht hoe het verkeersknelpunt op de kruising van de Guisweg met de spoorlijn en de Provincialeweg in Zaandijk kan worden opgelost. De kaders van het onderzoek staan beschreven in een startnotitie. In de startnotitie staat onder andere uit welke onderdelen de oplossing moet bestaan, welke oplossingsrichtingen worden onderzocht, welke milieuaspecten relevant zijn en tot welk detailniveau de milieuaspecten onderzocht worden. Inwoners, bedrijven en belanghebbenden kunnen hier tot en met 14 juli op reageren. De reacties zijn waardevol omdat de samenwerkende partners op deze manier kunnen komen tot een oplossing dat zo goed mogelijk past binnen de omgeving. De startnotitie en meer informatie zijn te vinden op guisweg.zaanstad.nl.  


Vervoerregio maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.

Vervoerregio maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.