Tekst (smal)

Economische groei van 2,6% in de Metropoolregio Amsterdam

Groei steekt ook internationaal gunstig af
  • 18-3-2016 10:44

                                                                                
Naar verwachting groeit de economie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) in 2016 met 2,6%.  Hiermee zet het economisch herstel zich verder door. Dit blijkt uit de op 16 januari gepresenteerde Economische Verkenningen MRA 2016. De groei ligt ruimschoots boven de voor Nederland verwachte groei van 2,1% . De Metropoolregio Amsterdam doet het ook goed ten opzichte van andere grootstedelijke regio’s in Europa. Deze groei wordt gedragen door aantrekkende binnenlandse bestedingen en vindt plaats over de volle breedte van de economie, dankzij herstel van de woningmarkt en aantrekkende consumptieve bestedingen.

Werkloosheid daalt niet ondanks meer banen in de regio

De Economische Verkenningen MRA laten zien dat vanaf 2015 er voor het eerst sinds de tweede economische dip in 2012  weer sprake is van groei van de werkgelegenheid. Omdat de beroepsbevolking toeneemt en ook het aantal forensen van buiten de MRA stijgt, daalt de werkloosheid in de MRA nog niet. Deze blijft naar verwachting steken op 7,7% van de beroepsbevolking en daarom neemt de MRA concrete maatregelen om meer mensen aan het werk te helpen  Zo zet wethouder Ollongren van Economie Amsterdam samen met de partners in de regio onverminderd in op het realiseren van opleidingshuizen waar vmbo, mbo en bedrijfsleven intensief samenwerken. Meer dan 200 bedrijven en enkele tientallen scholen zijn inmiddels betrokken. Deze week werd het zesde opleidingshuis opgericht: de Vakschool Technische Installaties. Deelnemende bedrijven bieden opleidingsbanen , stages, leermeesters en praktijkruimten. Ook wordt na de zomer een zogenaamd omscholingshuis gerealiseerd vanwege recente ontwikkelingen in onder ander de retail. Hier kunnen werkzoekenden terecht voor een assessment, competentiescan of loopbaanadvies zodat de kans op werk in een andere sector toeneemt.

Internationaal aantrekkelijke regio

De hoogwaardige dienstverlening in de MRA is één van de belangrijkste determinanten van de internationale aantrekkingskracht van de regio.  Veruit de meeste buitenlandse investeringen komen uit de Verenigde Staten, op afstand gevolgd door het Verenigd Koninkrijk. Sales en marketingkantoren vormen hierin het grootste aandeel, gevolgd door hoofdkantoren en internet-datacentra.

Diensteneconomie

De MRA manifesteert zich steeds meer als een hoogwaardige diensteneconomie. Dit blijkt uit analyse van de economische structuur over een langere termijn (periode 1995-2014). De MRA heeft zich in deze periode gespecialiseerd in:
•  commerciële diensten zoals Groothandel, Specialistische en overige zakelijke dienstverlening (van advocatenkantoren tot uitzendbureaus en cateringbedrijven) en Financiële dienstverlening;
• consumentendienstverlening in Horeca en Detaihandel.

Na de financiële crisis en de daarop volgende Grote Recessie hebben de verschillende sectoren zich duidelijk verschillend ontwikkeld. Overige zakelijke dienstverlening, Horeca en Groothandel groeien harder dan het landelijk gemiddelde, terwijl Financiële diensten en Informatie en communicatie juist  minder hard dan gemiddeld groeien.

Opvallend is dat Industrie in de MRA op lange termijn een lage gemiddelde groei kent maar zich staande heeft weten te houden in de latere jaren van de Grote Recessie (2010-2014). Door verschillen in arbeidsproductiviteit en arbeidsintensiteit zijn er tussen sectoren grote verschillen in hun bijdrage aan de gecreëerde toegevoegde waarde en hun bijdrage aan werkgelegenheid. Zo is de sector Financiële diensten de grootste sector als het om toegevoegde waarde gaat. Zorg en welzijn is het groots als het gaat om het aantal banen.

Regionale verschillen

Binnen de MRA bestaan aanzienlijke groeiverschillen tussen de deelregio’s. Deze groeiverschillen zijn sinds de financiële crisis toegenomen. Amsterdam en regio Haarlemmermeer tezamen genereren inmiddels 63% van het regionale bruto regionaal product en 58% van de werkgelegenheid (in 2014). Dit economisch kerngebied Amsterdam en Haarlemmermeer is afhankelijk van de werknemers uit de omliggende gebieden.

Mondiale onzekerheden

De gezonde economische groei van de MRA is niet een vanzelfsprekendheid. Er zijn grote onzekerheden op de internationale wereldmarkt en in Europa. Terugvallende groei in China en andere BRIC landen, een turbulente oliemarkt en onzekerheid over de toekomst van Europese samenwerking kunnen de economische ontwikkeling van Nederland en de MRA op korte en middellange termijn weer onder druk zetten.

De volledig Economische Verkenningen kunt u vinden op de website www.amsterdam.nl/evmra


Vervoerregio maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.

Vervoerregio maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.