Tekst (smal)

Snelfietsverbinding Zaandam-Amsterdam

  • 4-8-2016 12:18

De Vervoerregio werkt samen met de gemeenten Amsterdam en Zaanstad, het Rijk en de Fietsersbond aan een snelle fietsverbinding tussen Zaandam en Amsterdam. Dit vrijliggende fietspad sluit aan op het bestaande fietsnetwerk in Zaanstad en Amsterdam.

De snelfietsroute loopt van Station Zaandam, langs de noordzijde van de Noorder-IJplas door het voormalig sportpark Melkweg, via de Cornelis Douwesweg naar de aanlanding van de NDSM-pont. Hier kunnen fietsers de pont naar Amsterdam Centraal Station nemen. Een groot deel van de snelfietsroute is al in gebruik als fietspad. Het gedeelte vanaf de Noorder-IJplas tot de Cornelis Douwesweg is de ‘ontbrekende schakel’ die nog aangelegd moet worden.

Fiets Filevrij

Het project is onderdeel van het programma ‘Fiets Filevrij' van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Met de aanleg van snelfietsroutes willen het Rijk, gemeenten en Vervoerregio het gebruik van de fiets voor het woon-werk verkeer in de regio stimuleren en zo bijdragen aan vermindering van files en vervuiling.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en de actuele planning van het project op de website van de gemeente Amsterdam.