Tekst (smal)
  • 20-9-2016 12:40

Voorkeursvariant Uithoornlijn

De voorkeursvariant bestaat uit het doortrekken van de vernieuwde Amstelveenlijn naar het dorpscentrum van Uithoorn over het tracé van de Spoordijk. De tramhaltes zijn voorzien bij Aan de Zoom, het busstation Uithoorn en Dorpscentrum. De Uithoornlijn vervangt de huidige directe busverbindingen uit Uithoorn naar Amstelveen en Amsterdam, met uitzondering van een busverbinding tussen Zijdelwaard en Amstelveen centrum.

‘Het college is zeer verheugd om de gemeenteraad dit voorstel te mogen voorleggen. Wij vinden dit een grote kans voor Uithoorn. Het geeft de gemeente hoogwaardig, betrouwbaar en toekomstvast openbaar vervoer. Als besloten wordt de Uithoornlijn aan te leggen gaat een grote meerderheid van onze inwoners erop vooruit wat betreft de kwaliteit van het openbaar vervoer. Zeker nu met de aanvullende busverbinding tussen Zijdelwaard en Amstelveen Centrum.’ Aldus wethouder van verkeer in Uithoorn, Marvin Polak.

Reactienota

Tijdens de consultatieronde van 2 tot en met 29 juni 2016 kon iedereen reageren op de uitkomsten van de onderzoeken en de voorkeursvariant. In totaal zijn er 363 reacties binnengekomen. De meest voorkomende onderwerpen zijn:
• Nut en noodzaak om het huidige buslijnennet te vervangen door de Uithoornlijn
• Zorgen van omwonenden over geluidsoverlast
• Zorgen over de verkeersveiligheid / veilige kruisingen
• Bereikbaarheid van de wat verder van de tramhaltes gelegen wijken in Uithoorn
Van alle reacties, was ongeveer 30% van bewoners/organisaties die graag zien dat de Uithoornlijn wordt aangelegd. Zij zien hierin een verbetering van het openbaar vervoer.

Alle indieners van een reactie hebben per e-mail de reactienota ontvangen. De reactienota en alle bijbehorende stukken over de Uithoornlijn zijn te vinden op www.stadsregioamsterdam/uithoornlijn.

Wijzigingen na de consultatieronde

Naar aanleiding van de inspraakreacties is een aantal wijzigingen en aanvullingen op het oorspronkelijk plan opgenomen. Deze wijzigingen en toevoegingen worden meegenomen in de volgende fase –de planuitwerkingsfase- van de Uithoornlijn als hiertoe besloten wordt. Een van de toevoegingen die worden meegenomen is een busverbinding tussen de wijk Zijdelwaard en Amstelveen centrum. Deze busverbinding zal niet zo snel zijn als de tram en met een lage frequentie rijden. Toch zal het voor de inwoners van Zijdelwaard het comfort van een directe verbinding zonder overstap met het centrum van Amstelveen bieden.
Daarnaast zijn de maatregelen voor veiligheid op de kruisingen nader uitgewerkt. Tevens worden maatregelen getroffen om de effecten voor de direct aanwonenden te beperken, ook op delen van het tracé waar dat niet verplicht is. Tenslotte is meer duidelijkheid gegeven over de parkeerbehoefte bij de haltes.

Planning

De gemeenteraad van Uithoorn neemt als eerste een beslissing over de Uithoornlijn op 13 oktober 2016. Alleen na een positief besluit volgt de gemeenteraad van Amstelveen op 9 november. Gedeputeerde Staten nemen een besluit uiterlijk 1 november en Provinciale Staten beslissen op 12 december over het beschikbaar stellen van het budget. Als laatste wordt het definitieve voorstel op 13 december aan de Regioraad voorgelegd. Stemt ook de Regioraad in met het voorstel, dan gaat het project Uithoornlijn naar de volgende fase en worden de plannen verder uitgewerkt. Ook begint dan de bestemmingsplanprocedure die de aanleg juridisch mogelijk maakt. Voor het aanpassen het bestemmingsplan geldt een inspraakprocedure. Het vaststellen van het bestemmingsplan is de bevoegdheid van de gemeenten Uithoorn en Amstelveen. 

Inspraakavond Uithoorn

De gemeenteraad van Uithoorn organiseert op woensdag 28 september een speciale inspraakavond over de Uithoornlijn. Tijdens de bijeenkomst kan iedereen zich rechtstreeks tot de raad te wenden. Aanmelden kan tot 21 september bij de griffie van de gemeente Uithoorn via griffie@uithoorn.nl. De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis en begint om 19.30 uur.


Vervoerregio maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.

Vervoerregio maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.