Tekst (smal)

€ 200 miljoen extra voor verbeteren bereikbaarheid Metropoolregio Amsterdam

Uitkomst bestuurlijk overleg tussen rijk en regio
  • 14-10-2016 08:02

Het rijk en de overheden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) starten een programma om de bereikbaarheid van, naar en in de regio te versterken. Doel van het programma is om de sterk groeiende – en voor Nederland belangrijke – Amsterdamse regio ook in de toekomst bereikbaar en internationaal concurrerend te houden. Hiervoor komt € 200 miljoen beschikbaar, naast de al toegekende € 250 miljoen voor Schiphol Plaza. Dit hebben minister Schultz van Haegen, staatssecretaris Dijksma en bestuurders van de MRA op 13 oktober 2016 besloten. Als eerste concrete stap binnen het programma ondertekende de minister de startbeslissing van de verkenning A6 Almere – Lelystad.

Het besluit tot oprichting van het Programma Bereikbaarheid is één van de uitkomsten van het jaarlijkse MIRT-overleg tussen rijk en regio. Bestuurders van de Metropoolregio Amsterdam zijn positief over de kansen die dit nieuwe programma biedt om de bereikbaarheidsopgaven in de MRA aan te pakken en willen het programma graag verder uitwerken met het Rijk.

Programma Bereikbaarheid

In het programma stemmen rijk en regio investeringen in de bereikbaarheid van, naar en in de MRA intensief op elkaar af. Het programma richt zich op alle manieren van vervoer (waaronder auto, OV en fiets) en alle schaalniveaus (rijk, regio, lokaal). Daarbij wordt het komende jaar ook gekeken naar de mogelijkheden om alternatieven op het railnetwerk van de MRA in het programma mee te nemen. Het programma bevat concrete oplossingen voor de korte termijn, waaronder maatregelen om de afwikkeling van het verkeer tussen Amsterdam en Hoorn te verbeteren. Ook zet het programma zich in voor meer flexibiliteit en bijsturingsmogelijkheden voor de lange termijn. In het programma zoeken rijk en regio ook de samenwerking met andere partijen die de bereikbaarheidsopgaven beïnvloeden, zoals vervoersbedrijven en (grote) werkgevers.

Stedelijke bereikbaarheid

De ontwikkeling van woningen, bedrijfslocaties en andere functies vindt vooral plaats in stedelijk gebied. Investeringen in stedelijke bereikbaarheid zijn een cruciale randvoorwaarde om deze verdichting in de stad mogelijk te maken. Rijk en regio gaan in het programma dan ook intensiever samenwerken aan de bereikbaarheid binnen de steden.

Start verkenning A6 Almere – Lelystad

Met de startbeslissing wordt een belangrijke stap gezet richting de verbreding van de A6 tussen Almere en (de uit te breiden luchthaven) Lelystad. Ook wordt in het programma Schiphol Plaza opgenomen; de uitbreiding van de capaciteit van het trein-, bus- en autoknooppunt voor reizigers van en naar de luchthaven. Het beschikbaar gestelde rijksbudget komt bovenop al toegezegde budgetten voor deze projecten.

MRA

De Metropoolregio Amsterdam is een samenwerkingsverband van 32 gemeenten, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de Stadsregio Amsterdam.


Vervoerregio maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.

Vervoerregio maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.