Tekst (smal)
  • 27-10-2016 09:35

De Stadsregio Amsterdam heeft samen met de convenantspartijen onlangs een Strategische Visie Mobiliteit opgesteld. Deze visie gaat over huidige en toekomstige mobiliteitsopgaven en is geïnspireerd op wetenschappelijke publicaties en nieuwste inzichten. De komende maanden vindt verdere besluitvorming plaats.

Om het verkeer en vervoer in de metropoolregio Amsterdam optimaal te laten functioneren, werken de overheden aan de vorming van de vervoerregio Amsterdam, die per 1 januari 2017 in werking treedt. De strategische visie zal de basis vormen voor het beleid.

Veranderende mobiliteit

De Strategische Visie schetst een beeld van de trends in de samenleving op het gebied van mobiliteit, evenals de ambities en strategische opgaven die daaruit voorvloeien, mede op basis van aanbevelingen vanuit de wetenschap. De komende jaren zal het aantal inwoners, arbeidsplaatsen en toeristen in de Amsterdamse regio verder groeien. Dit leidt tot veranderingen, zoals meer (e)-fietsgebruik, meer openbaar vervoer-gebruik, afvlakking van de spits en meer vervoer van pakketjes. Ontwikkelingen die uitdagingen vormen voor de bereikbaarheid, leefkwaliteit en duurzaamheid. Het verkeer- en vervoerbeleid moet actief op deze veranderingen inspelen, bijvoorbeeld door te kiezen welke vorm van mobiliteit we op welke plekken willen faciliteren. Ook technologische oplossingen spelen hierbij een rol. In de Strategische Visie worden daarvoor verschillende strategieën beschreven, die we de komende maanden per gebiedstype gaan concretiseren.

Besluitvorming

In de voorsessie van de regioraad van 5 juli is een conceptversie van de Strategische Visie besproken, die positief ontvangen werd. Alle betrokken overheden gaan de Strategische Visie nu ter vaststelling aanbieden aan hun raden en staten. Binnen de Stadsregio wordt de Visie ter vaststelling aangeboden aan de regioraad van 13 december. Op dit moment wordt een zienswijze van alle Stadsregiogemeenten gevraagd.

Naar een Vervoerregio

De Eerste Kamer besloot in 2014 dat de gemeenten van de Stadsregio Amsterdam de status van vervoerregio krijgen. Daarbij kregen de Stadsregio en de provincies Noord-Holland en Flevoland de opdracht om de onderlinge samenwerking te versterken. De vijftien gemeenten van de stadsregio werken al jarenlang samen aan de bereikbaarheid van de regio Amsterdam. Per 1 januari 2017 zetten zij de samenwerking voort onder de naam Vervoerregio Amsterdam. Het complexe verkeer- en vervoersysteem in deze regio overschrijdt gemeente- en provinciegrenzen en dus is intensievere samenwerking met Noord-Holland, Flevoland, Almere en Lelystad zeer gewenst. De partijen zullen dan ook meer dan voorheen hun kennis gaan delen op het gebied van vervoerplannen, concessies en aanbestedingen.

De visie sluit aan bij andere beleidsproducten van de Metropoolregio Amsterdam en wordt in 2017 basis voor de uitvoeringsprogramma´s van de Vervoerregio en de convenantspartijen.


Vervoerregio maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.

Vervoerregio maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.