Tekst (smal)

Samen werken aan bereikbaarheid in de regio

  • 21-12-2016 10:15

In december werden meerdere overeenkomsten gesloten om te werken aan de bereikbaarheid van de regio. Zo komt er meer geld bij voor de bouw van fietsenstallingen bij stations. Pieter Litjens tekende namens de Stadsregio de overeenkomst in voorbeeldfietsenstalling Mahlerplein bij station Zuid. Daarnaast werden ook de samenwerkingsovereenkomst VENOM en het Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer ondertekend.

Extra geld voor fietsenstallingen bij stations stadsregio

Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) heeft op maandag 12 december bekendgemaakt welke gemeenten groen licht krijgen voor de bouw van fietsenstallingen bij stations. De staatssecretaris tekende hierover een bestuursovereenkomst met de Stadsregio Amsterdam, de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, NS, ProRail, VNG, IPO, Fietsersbond, FMN, ANWB en Rover. In de stadsregio Amsterdam gaat het om stallingen bij Centraal Station, Station Amstel en Zaandam. Deze stations hebben het meest urgente tekort aan fietsparkeerplekken en kunnen nu vóór 2020 worden aangepakt.

Samenwerkingsovereenkomst VENOM en Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer

Op 9 december werden twee belangrijke samenwerkingsovereenkomsten op het gebied van verkeer en vervoer ondertekend. Vijftien partners in de Metropoolregio Amsterdam tekenden de derde samenwerkingsovereenkomst voor het regionale verkeersprognosemodel VENOM. De provincies Flevoland en Noord-Holland, de Stadsregio Amsterdam en de gemeenten Lelystad en Almere ondertekenden de verlenging en actualisatie van het Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer uit 2015, om de samenwerking op het gebied van verkeer en vervoer te intensiveren.

Verkeersprognosemodel VENOM

VENOM is een rekenkundig hulpmiddel waarmee effecten van projecten, maatregelen en beleid op de beschikbare ruimte, de mobiliteit en de infrastructuur onderzocht kunnen worden. Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst verlengden de 15 partners de samenwerking die in 2007 is gestart. Naast de hierboven genoemde vijf convenantspartijen zijn dit ProRail, Rijkswaterstaat, Regio Gooi en Vechtstreek, Regio Zuid-Kennemerland, Omgevingsdienst IJmond en de gemeenten Amstelveen, Amsterdam, Haarlemmermeer, Purmerend en Zaanstad.

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer

Met het convenant uit 2015 werd door de betrokken partijen ingespeeld op een oproep van het Rijk om de bestuurlijke samenwerking  te verbeteren. In het nu geactualiseerde convenant is het accent verlegd naar een intensievere regionale samenwerking op inhoudelijke basis om complexe verkeers- en vervoervraagstukken in de regio Amsterdam – Almere op te lossen. De Strategische Visie Mobiliteit vormt de inhoudelijke basis van dit convenant. Het convenant zal met ingang van 1 januari 2017 in werking treden.


Vervoerregio maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.

Vervoerregio maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.