Tekst (smal)

Metropoolregio Amsterdam vraagt nieuw kabinet om Nationaal Programma Metropolen

  • 10-3-2017 09:01

De Metropoolregio Amsterdam vraagt het nieuwe kabinet om te investeren in de kracht van de Hollandse metropolen. Sterkere verbindingen tussen steden en de omliggende regio kunnen Nederland als geheel sterker maken. De 33 gemeenten, de provincies Noord-Holland en Flevoland én de Vervoerregio Amsterdam in de Metropoolregio Amsterdam richten zich daarom gezamenlijk tot het nieuw te vormen kabinet.

Burgemeester Van der Laan (Amsterdam, tevens voorzitter van de Vervoerregio), commissaris van de Koning Remkes (Noord-Holland) en burgemeester Weerwind (Almere) pleiten in een brief aan de informateur voor een Nationaal Programma Metropolen. Als trekker van de Nederlandse economie vinden zij het belangrijk dat heel Nederland profiteert van de bloei van de metropoolregio. “De schaalgrootte en complexiteit van de opgaven van de grote Nederlandse steden vragen om een regionale aanpak. Dan ontstaan Hollandse metropolen met voldoende schaal. Zo maken we een sprong voorwaarts met stad en regio”, zo stellen de ondertekenaars in de brief.

Economische groeimotor

Steeds meer mensen wonen, werken en recreëren in en rondom stedelijke gebieden. Deze metropolen vormen de economische groeimotoren en de sociale knooppunten van onze samenleving. In Nederland is deze groei het sterkst in de regio Amsterdam. De Metropoolregio Amsterdam is de sterkst internationaal concurrerende regio van Nederland en behoort tot de top vijf van meest concurrerende wereldsteden. Als trekker van de Nederlandse economie is het belangrijk dat de regio aan blijft sluiten bij concurrerende metropolen als Londen, Parijs, Berlijn en Frankfurt.

Ambitie en samenwerking

De Metropoolregio Amsterdam vindt daarom dat de vorming van metropolen geïntensiveerd moet worden. De regio kan dan meeprofiteren van de groei van de stad en de stad heeft baat bij de ruimte in de regio. Deze ambitie kan alleen gerealiseerd worden door intensievere samenwerking tussen de Rijksoverheid en regionale overheden. De gemeenten en provincies willen daarom substantiële stappen zetten om de leefkwaliteit, bereikbaarheid en economische veerkracht van de Metropoolregio Amsterdam te versterken. De Metropoolregio Amsterdam is er van overtuigd dat een Nationaal Programma Metropolen versnippering en verkokering voorkomt.

Versnellingsagenda

De gemeenten en provincies vragen bij het nieuwe kabinet onder meer aandacht voor ruimte voor wonen en werken. Zij zetten sterker in op een versnelde realisatie van 250.000 woningen tot 2040. Met volledig herbruikbare energie, aardgasloze steden en verbetering van de luchtkwaliteit wil de Metropoolregio een duurzame hotspot worden. Voor de bereikbaarheid van de regio als geheel en de stedelijke kernen zelf zijn grote infrastructurele en financiële inspanningen onvermijdelijk. De regio maakt bovendien graag snel afspraken over de gezamenlijke inzet van Rijk, Metropoolregio Amsterdam en bedrijfsleven om duurzame inzetbaarheid van met name de middelbare en laagopgeleide beroepsbevolking te vergroten.

Om de regio op deze punten optimaal te ontwikkelen, zijn duidelijke afspraken, een vernieuwend instrumentarium en aangepaste wet- en regelgeving nodig. Daarnaast biedt de Metropoolregio Amsterdam het Kabinet aan als experimentele regio voor innovatief beleid, bijvoorbeeld voor smart mobility en de participatiewet. De MRA trekt graag gezamenlijk met het nieuwe kabinet op te zorgen dat de competitie tussen de metropolen zich in het voordeel van Nederland beslecht.


Vervoerregio maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.

Vervoerregio maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.