Tekst (smal)

Boete voor tekortkomingen OV in Amstelland-Meerlanden

Op 10 december 2017 is de nieuwe concessie van Connexxion in Amstelland-Meerlanden van start gegaan. De Vervoerregio Amsterdam heeft helaas geconstateerd dat de dienstverlening aan de reizigers in Amstelland-Meerlanden sindsdien tekort schiet. Er is sprake van te veel rituitval, vertraagde bussen en missende of foutieve reisinformatie. Op basis van monitoringsresultaten heeft het dagelijks bestuur van de Vervoerregio daarom besloten tot het opleggen van een implementatieboete aan Connexxion van € 400.000,-. Ook is een verbeterplan opgelegd, dat de dienstverlening aan de reiziger zo spoedig mogelijk op orde moet brengen.

Uit het monitoringsonderzoek dat in december en januari is uitgevoerd, blijkt dat Connexxion een aantal zaken niet op orde heeft. Zo is sprake van tenminste 3,8% rituitval (de norm is 0,5%, de rituitval in 2017 bedroeg circa 0,25%), wordt er een punctualiteit van 68,6% gemeten en vertrekt tenminste 10,3 % van de ritten meer dan vijf minuten te laat vanaf het beginpunt. Daarnaast is in geen van de ruim 100 nieuwe voertuigen een werkende WIFI-verbinding aangetroffen en is in 25% van de gevallen geconstateerd dat de reisinformatie in de bus niet voldoende werkt. Dit geldt met name voor de nieuwe bussen. Ook is gebleken dat een groot deel van de extra door Connexxion aangeboden servicepunten, kaartautomaten en knooppuntbegeleiding niet of beperkt is ingevoerd.

Gezien de tekortkomingen heeft het dagelijks bestuur van de Vervoerregio geconcludeerd dat Connexxion onvoldoende maatregelen heeft genomen om het openbaar vervoer volgens het concessiebesluit uit te voeren. Indien de geconstateerde tekortkomingen niet voor de gestelde termijnen zijn opgelost, kan het boetebedrag oplopen tot € 2.000.000,-

Op basis van de geconstateerde gebreken en aanhoudende signalen van reizigers heeft de Vervoerregio ook een verbeterplan opgelegd aan Connexxion. De tekortkomingen in de uitvoering van de dienstregeling moeten uiterlijk 1 maart opgelost zijn. Voor een aantal andere zaken, zoals het operationeel hebben van de kaartautomaten en servicepunten, geldt dat Connexxion tot 16 april de tijd krijgt.

Het boetebeleid van de Vervoerregio is erop gericht om de vervoerder te stimuleren de tekortkomingen zo spoedig mogelijk op te lossen. Bij het bepalen van de hoogte van de boete dient de Vervoerregio de uitgangspunten van dit beleid in acht te nemen. Daarbij wordt onder meer gekeken in hoeverre reizigers door de tekortkomingen worden geraakt en hoe de boete zich verhoudt tot de omvang van de concessie. 

Verdere achtergrondinformatie:

Brief aan Connexxion

Brief aan regioraad

Rapport Vitence

Vervoerregio Amsterdam maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.

Vervoerregio Amsterdam maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.