Tekst (smal)

Afspraken voor bereikbaar houden regio

  • 16-3-2018 09:41

De ministers Van Nieuwenhuizen (IenW) en Ollongren (BZK) en staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) gaan investeren in de bereikbaarheid van de Randstad. De Randstad zal tot 2040 fors groeien. Het kabinet wil er voor zorgen dat de mensen vlot kunnen reizen. Ze hebben vandaag de Tweede Kamer geïnformeerd over nieuwe afspraken die daarover met de regio Amsterdam en de regio Rotterdam-Den Haag zijn gemaakt.

Metropoolregio Amsterdam

De Metropoolregio Amsterdam (33 gemeenten in 2 provincies en Vervoerregio) groeit tot 2040 met ongeveer 250.000 woningen. 'Als we niets aan de bereikbaarheid doen loopt de regio echt vast. Dat is niet alleen een probleem voor mensen die in Amsterdam moeten zijn. Maar ook voor de inwoners van Noord-Holland en Flevoland die langs Amsterdam moeten reizen om naar Utrecht of de regio Den Haag te komen', aldus minister Van Nieuwenhuizen.

Om de doorstroming op de wegen te bevorderen wordt er al hard gewerkt aan de verbreding van de wegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere (A6, A1, A9), krijgt de A10 Zuid er rijstroken bij en loopt er een onderzoek naar de verbreding van de A7 tussen Hoorn en Amsterdam. ij de verlenging van Infrastructuurfonds van 2028 naar 2030 is besloten om € 200 miljoen te reserveren voor aanvullende maatregelen voor de wegen in de regio Amsterdam. Van dat bedrag reserveert minister Van Nieuwenhuizen nu € 30 miljoen voor de aanpak van Rottepolderplein, een van de oudste knooppunten van Nederland waar bijna elke dag files staan. Het knooppunt op de A9 wordt opnieuw ingericht waarbij de verschillende rijrichtingen uit elkaar worden gehaald. Het gevolg is dat het verkeer niet meer hoeft te weven en files worden voorkomen. Dit is goed voor doorstroming van het verkeer ten noorden van Amsterdam.

Op termijn is er meer nodig om de regio bereikbaar te houden. Om te voorkomen dat het verkeer aan de westkant vastloopt als de woningen in Havenstad worden opgeleverd start er een breed onderzoek naar de toekomst van de ringen om Amsterdam. In dit onderzoek wordt onder meer gekeken naar de mogelijkheden voor versteviging van de A9 zodat het doorgaande verkeer beter gescheiden kan worden van het verkeer dat de stad in gaat.

Rijk en regio hebben voor de korte en middellange termijn afspraken gemaakt om knelpunten aan te pakken. Zo worden de op- en afritten bij de A10 aangepakt omdat tram 26 vaker gaat rijden naar IJburg en de Sluisbuurt. Hierdoor komt de aansluiting met de S114 onder druk te staan. Zonder extra maatregelen zou dit leiden tot meer files op de A10. Daarom komt er een ongelijkvloerse kruising. Dit maakt onderdeel uit van de € 160 miljoen die de regio investeert in het gebeidsprogramma metropoolregio Amsterdam.

Ook trekt de regio geld uit om metrohalte Sixhaven aan de Noordzuidlijn toe te voegen. Verder worden er afspraken gemaakt over spitsmijden om de wegen en het openbaar vervoer op de drukke momenten te ontlasten. Er is tijdens het overleg met de regio Amsterdam gesproken over de verbouwing van Amsterdam Centraal en de ontwikkeling van Amsterdam Zuid. In een volgend bestuurlijk overleg komen deze onderwerpen terug op de agenda.

Fiets

De fiets levert een belangrijke bijdrage aan een betere bereikbaarheid in met name de stad. Ook worden er door de regio op 8 OV-stations investeringen gedaan in fietsparkeerplaatsen zoals in Almere, Amsterdam en Lelystad. Later dit jaar wil de staatssecretaris Van Veldhoven afspraken maken over de fiets en de daarvoor in het regeerakkoord genoemde middelen van € 100 miljoen. Dit doen we vanuit de tour de force, waarin ook provincies en gemeenten vertegenwoordigd zijn.


Vervoerregio maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.

Vervoerregio maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.