Tekst (smal)

Planstudie KANS aangepast op basis van de ontvangen reacties

  • 4-7-2018 12:28

De aansluiting van de N247 en de s116 is de drukste aansluiting op de A10 van Amsterdam. De Vervoerregio Amsterdam, gemeente Amsterdam, provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat starten, op basis van ontvangen reacties, met het onderzoeken van verschillende maatregelen om de doorstroming van het verkeer te verbeteren. Op naar een betere bereikbaarheid!

Door ruimtelijke ontwikkelingen in Amsterdam-Noord, Purmerend, Waterland en de voltooiing van de Noord/Zuidlijn komt de bereikbaarheid van dit gebied, zowel voor het OV (bus) en autoverkeer, nog meer onder druk te staan. De Vervoerregio Amsterdam, provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam en Rijkswaterstaat werken samen aan de planstudie KANS (knooppunt A10-N247-s116) om de verkeerproblemen hier te verminderen.

Op 1 februari 2018 is de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de planstudie naar de knoop A10-N247-s116 gepubliceerd. Hierin hebben de KANS-partners beschreven wat het verkeersprobleem is, welke alternatieven voor een mogelijke oplossing worden onderzocht en welke onderzoeken hiervoor uitgevoerd gaan worden. Op deze (concept) NRD kon door geïnteresseerden en belanghebbenden gereageerd worden (reactieperiode 1 februari t/m 29 maart 2018).

In totaal zijn negentien reacties ontvangen. De reacties zijn door de KANS-partners beantwoord in de Nota van Antwoord KANS. De reacties hebben geleid tot aanpassingen. Deze zijn opgenomen in de definitieve NRD. De aanpassingen en aandachtspunten gaan onder andere over:
1. Ruimtelijke kwaliteit waaronder groen/bomen is onderdeel van de planstudie.
In de planstudie KANS wordt expliciet gekeken naar de esthetische kant van de mogelijke maatregelen. In de beoordeling van de alternatieven wordt het aspect ruimtelijke kwaliteit meegenomen (denk aan in kaart brengen van mogelijke barrière werking en verandering in de groenstructuur waaronder bomen).
2. Gevoeligheidsanalyse Oostelijke ontsluiting: De gemeente Amsterdam start een verkenning naar de Oostelijke ontsluiting en Bongerdverbinding. Beiden zijn geen onderdeel van de planstudie KANS. Uit een eerste analyse blijkt dat met name de Oostelijke ontsluiting verkeer trekt van de s116 en A10. Daarom wordt er in de planstudie KANS een gevoeligheidsanalyse gemaakt van het effect van de toevoeging van de Oostelijke ontsluiting op de KANS-knoop.
3. Verkeerskundige aandachtspunten: Er zijn verkeerskundige aandachtspunten meegegeven, deze worden meegenomen in de onderzoeken.

Vervolg
Met de definitieve NRD, is de planstudie KANS officieel gestart. De keuze voor een voorkeursoplossing vindt plaats begin 2019. De resultaten van de onderzoeken en de voorlopige voorkeursoplossing worden daarna gepubliceerd. Vervolgens is er wederom een reactieperiode (waarbij eenieder mag meedenken en reageren) en een definitief voorkeursbesluit. 

De keuze voor een definitieve voorkeursoplossing is naar verwachting medio 2019.  Dit besluit betekent ook de start van de formele planologische procedures in de vervolgfase: de planuitwerking KANS, die de realisatie van infrastructurele maatregelen mogelijk moet maken. Daarbij volgt het reserveren van benodigde budgetten en het opstellen van contractdocumenten voor een aanbesteding en realisatie.


Vervoerregio maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.

Vervoerregio maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.