Tekst (smal)

Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW)

In het NDW werken 19 overheden samen aan het inwinnen, opslaan en distribueren van wegverkeersgegevens. De gegevens worden ingezet voor effectief verkeersmanagement, gerichte verkeersinformatie en treffende verkeerskundige analyses. Doel van dit alles is een betere bereikbaarheid, meer verkeersveiligheid, een betere leefbaarheid en minder uitstoot van schadelijke stoffen of minder geluidsproductie.
Vanuit een groot aantal bronnen komen verschillende typen gegevens binnen bij NDW. Deze data worden samengevoegd, opgeslagen en vervolgens verspreid naar de afnemers. De data is als open data beschikbaar voor iedereen. Daarnaast biedt het NDW technische ondersteuning voor betalende gebruikers en de deelnemende overheden, waaronder de Vervoerregio Amsterdam.

De deelnemende wegbeheerders gebruiken de data om vanuit hun verkeerscentrale het verkeer bij te sturen met toeritdoseerinstallaties, route-informatiepanelen en andere verkeersmanagementinstrumenten. Dienstverleners als ANWB, Verkeersinformatiedienst en INRIX informeren en adviseren reizigers vóór en tijdens de rit via radio, tv, websites, apps en navigatiesystemen. Van de actuele verkeersgegevens wordt een historie opgebouwd. Deze historische database is openbaar toegankelijken wordt gebruikt voor verkeerskundige analyses. Andere opendata kan worden geraadpleegd via het Open Data Portaal.

Organisatie & Structuur

NDW is een gezamenlijk initiatief van en voor de deelnemende wegbeheerders. De opzet van dit unieke samenwerkingsverband is permanent, maar wel dynamisch. Dat betekent dat partners kunnen toe- en uittreden. Het samenwerkingsverband wordt aangestuurd door een Raad van Toezicht. De NDW-uitvoeringsorganisatie ontfermt zich ten behoeve van de partners over de data en ondersteunt bij de inwinning ervan. Het Opdrachtgeversberaad stuurt de uitvoeringsorganisatie aan.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van NDW stuurt het samenwerkingsverband aan vanuit het perspectief van continuïteit en toegevoegde waarde op lange termijn. In de Raad van Toezicht worden de deelnemende overheden vertegenwoordigd door bestuurders vanuit de verschillende overheidslagen. De Raad van Toezicht heeft een onafhankelijk voorzitter.

Opdrachtgeversberaad
Het Opdrachtgeversberaad stuurt de uitvoeringsorganisatie aan vanuit het opdrachtgeversbelang. De afspraken wat er geleverd gaat worden en het toezicht hierop staan hier centraal. In het Opdrachtgeversberaad worden de deelnemende overheden regionaal vertegenwoordigd.

Partneroverleg
Het Partneroverleg bereidt besluitvorming in het Opdrachtgeversberaad voor en bespreekt belangrijke inhoudelijke ontwikkelingen. Adviseurs van alle NDW-partners kunnen deelnemen aan dit overleg, maar partners kunnen zich ook door anderen laten vertegenwoordigen.

Uitvoeringsorganisatie
De NDW-uitvoeringsorganisatie is een flexibel team van specialisten dat zich ten behoeve van de partners over de data ontfermt, ondersteunt bij de inwinning ervan en nieuwe ontwikkelingen begeleidt.

Diensten databank

De data (bijvoorbeel fietsdata en werkzaamheden) die het NDW inwint, wordt gebruikt voor een aantal verschillende toepassingen. Dit zijn:
Actuele verkeersgegevens
Wegennetwerken
Nationaal toegangspunt ITS

Vervoerregio Amsterdam maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.

Vervoerregio Amsterdam maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.