Tekst (smal)

Marja Ruigrok lid DB Vervoerregio

  • 22-3-2019 07:33
De Regioraad heeft op voordracht van de gemeenten in Amstelland-Meerlanden mevrouw Marja Ruigrok, wethouder Verkeer en Vervoer van Haarlemmermeer, benoemd als nieuw lid en vicevoorzitter van het dagelijks bestuur van de Vervoerregio.

Na de tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen in verband met de samenvoeging van de gemeente Haarlemmermeer met Haarlemmerliede-Spaarnwoude is het lid van het DB de heer Derk Reneman niet teruggekeerd als wethouder van de gemeente Haarlemmermeer. De colleges van B&W van de Amstelland-Meerlanden gemeenten hebben mevrouw Marja Ruigrok, wethouder Verkeer en Vervoer van Haarlemmermeer voorgedragen als nieuw lid van het dagelijks bestuur. De Vervoerregio dankt de heer Derk Reneman voor zijn inzet de afgelopen jaren en heet mevrouw Marja Ruigrok van harte welkom in haar bestuur.