Tekst (smal)

Inspraak programma van eisen OV Zaanstreek-Waterland

Op 29 mei heeft het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam het ontwerp Programma van Eisen (PvE) voor de aanbesteding van het openbaar busvervoer in Zaanstreek-Waterland vastgesteld. Van 3 juni tot en met 14 juli ligt het ontwerp programma van eisen ter inzage en kunnen inwoners, bedrijven en belangenorganisaties een reactie indienen. 

Aanbesteding

De huidige OV-concessie voor het busvervoer in Zaanstreek-Waterland loopt in december 2021 af. De Vervoerregio heeft daarom een nieuwe Europese aanbesteding uitgeschreven. De nieuwe concessie geeft een vervoerbedrijf het exclusieve recht om openbaar vervoer te verrichten binnen het gebied Zaanstreek-Waterland vanaf eind 2021. In het programma van eisen staan de eisen waaraan het toekomstige vervoerbedrijf minimaal moet voldoen. Daarbij gaat het om zaken als frequentie, lijnennet, materieel, comfort en reisinformatie. Het gebied Zaanstreek-Waterland bestaat uit de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad. 

Accenten: duurzaamheid en innovatie

Het huidige vervoersaanbod in Zaanstreek en Waterland is het uitgangspunt voor de nieuwe concessie. Dit aanbod wordt goed gewaardeerd door de reiziger. Daarnaast zijn nieuwe accenten gelegd, met name op het gebied van duurzaamheid, innovatieve vormen van mobiliteit en een hogere kwaliteit van de dienstverlening. Er wordt ingezet op een vergaande transitie naar zero emissie vervoer (zoals elektrische bussen). Vanaf 2025 moet het busvervoer volledig zero emissie zijn. Ook wordt de vervoerder uitgedaagd om meer dan alleen een traditioneel bus-product aan te bieden. Bijvoorbeeld initiatieven voor deelfietsen, deelauto’s en ontwikkelingen op het gebied van Mobility as a Service (MaaS). Verder wordt de vervoerder gestimuleerd zich op stellen als ketenregisseur van de gehele reis.

Uitkomsten burgerparticipatie

Om de wensen van reizigers, inwoners en gemeenten zo goed mogelijk mee te nemen bij de nieuwe aanbesteding heeft de Vervoerregio de afgelopen maanden verschillende vormen van burgerparticipatie ingezet. Zo heeft de Vervoerregio een uitgebreide publieksenquête gehouden onder reizigers en inwoners van de regio, met circa 2000 reacties. Verschillende gemeenten hebben daarnaast zelf enquêtes gehouden onder hun eigen inwoners en hebben meedenkbijeenkomsten georganiseerd waarbij de Vervoerregio aanwezig was. Verder heeft de Vervoerregio een ‘serious game’ laten ontwikkelen, waarin deelnemers (publiek, gemeentebesturen en Reizigersadviesraad) zélf OV-maatregelen en ambities voor de nieuwe concessie konden afwegen tegen het beschikbare budget. De resultaten van de burgerparticipatie zijn meegenomen bij het opstellen van het ontwerp programma van eisen.

Advies

Naast de inspraak worden de Reizigersadviesraad en de Adviescommissies (die gevormd worden door de gemeenten binnen de Vervoerregio) om advies gevraagd op het ontwerp PvE. Ook vindt afstemming plaats met de provincie Noord-Holland over lijnen van en naar het concessiegebied Zaanstreek-Waterland. 

Besluitvorming

De inspraakreacties en adviezen worden (geanonimiseerd) meegenomen in een Reactienota en bij de definitieve besluitvorming over het PvE door het dagelijks bestuur van de Vervoerregio, die dit najaar is voorzien. 

Een zienswijze indienen

Het ontwerp programma van eisen en de toelichting zijn hier te downloaden. Het kan ook worden aangevraagd via pvezawa2022@vervoerregio.nl of via het secretariaat van de Vervoerregio, tel. 020-5273700. 
Reacties kunnen tot en met 14 juli worden gemaild naar pvezawa2022@vervoerregio.nl.
Schriftelijk reageren kan ook. Stuur dan uw reactie naar: Vervoerregio Amsterdam, o.v.v. Inspraak concessie Zaanstreek-Waterland, Postbus 626,1000 AP Amsterdam. Vergeet niet uw naam en adres erbij te vermelden en de pagina waar uw reactie over gaat.

Documenten
Toelichting Ontwerp programma van eisen OV Zaanstreek Waterland 2022
Ontwerp programma van eisen OV Zaanstreek Waterland 2022
Toelichting resultaten burgerparticipatie OV Zaanstreek-Waterland 2022 
Rapportage raadpleging bewoners Zaanstreek-Waterland
Rapportage raadpleging panel Zaanstreek-Waterland

Vervoerregio Amsterdam maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.

Vervoerregio Amsterdam maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.