Tekst (smal)

Vervoerregio Amsterdam tekent Green Deal Zes

  • 27-6-2019 14:59

De Green Deal is ondertekend op 17 juni jl. tijdens de State of the Region. Wethouder gemeente Zaanstad en portefeuillehouder Vervoerregio Amsterdam, Gerard Slegers ondertekende namens beide het convenant. Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) is een landelijk initiatief, dat aansluit op het (ontwerp-) Klimaatakkoord. Een groot aantal overheden, organisaties en bedrijven hebben deze ondertekend. In 2025 worden steden in Nederland zo veel als mogelijk emissievrij beleverd wat kan door de stadslogistiek schoner én efficiënter te maken. 


Met ondertekening van de Green Deal ZES geeft de Vervoerregio invulling aan de ambities om de stadslogistiek in de binnensteden emissievrij te maken wat resulteert in een verbeterde luchtkwaliteit. Vrachtwagens en bestelauto’s leveren een grote bijdrage aan de uitstoot van CO2, fijnstof en stikstof. Ook sluiten de doelen van de Green Deal ZES aan op de wens meer vervoer over water en de stadslogistiek via hubs aan de rand van de stad te laten plaatsvinden.

Dankzij de Green Deal wordt samengewerkt met de andere ondertekenaars, ook buiten de regio; overheden én bedrijfsleven. De overheden faciliteren met onder meer living labs, een consistent beleid en waar nodig het aanpassen van regelgeving. Van het bedrijfsleven wordt verwacht dat zij investeren in schone voertuigen en streven naar ritoptimalisatie en bundeling van goederen.

Beleidskader Vervoerregio Amsterdam

Gemeenten, provincies en Rijk gaan meer en beter samenwerken om een éénduidig en consistent beleid te voeren. De Vervoerregio doet dit vanuit twee beleidskaders:

• De Vervoerregio heeft het Beleidskader Mobiliteit ontwikkeld. De basis is dat mobiliteitssystemen duurzaam moeten worden, in 2050 CO2 neutraal. Amsterdam streeft er naar dit in 2030 gerealiseerd te hebben.
• Vanuit de MRA is de Samenwerkingsagenda Logistiek opgesteld. Eén van de uitgangspunten is dat in de MRA de logistiek schoner en efficiënter moet worden door kennis en ervaring met elkaar te delen. 

Vervolg

Medio oktober 2019 wordt samen met de Amsterdam Economic Board een bijeenkomst georganiseerd voor alle ondertekenaars. Hier wordt geïnventariseerd welke maatregelen iedere partij kan nemen om in 2025 de doelen van de Green Deal ZES te halen.


Vervoerregio maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.

Vervoerregio maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.