Tekst (smal)

Aanbesteding verkeersveiligheidsprogramma Doortrappen

  • 30-7-2019 10:52

De afgelopen jaren is het aantal slachtoffers onder fietsende ouderen (65+) in de regio flink gestegen. Het aantal ernstig gewonden is tussen 2007 en 2016 meer dan verdubbeld (SWOV, 2018)[1]. De urgentie om maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid onder deze doelgroep te verbeteren is hoog. De Vervoerregio Amsterdam en de regiogemeenten willen om deze reden starten met het verkeersveiligheidsprogramma Doortrappen. 

Het programma Doortrappen is ontwikkeld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en richt zich op gedragsinterventies bij fietsende ouderen om het aantal ongevallen binnen deze doelgroep te reduceren. Middels een aanbesteding zoekt de Vervoerregio Amsterdam naar een partij die de uitvoering van het programma binnen de regio en voor de gemeenten kan coördineren en uitvoeren. 

Geïnteresseerde partijen kunnen zich tot en met 11 oktober 2019 inschrijven op de aanbesteding van het verkeersveiligheidsprogramma Doortrappen in de vervoerregio Amsterdam. De opdracht is een openbare Europese aanbesteding en staat op www.TenderNed.nl

[1]   Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), 2018. Het aantal ernstig verkeersgewonden in de Vervoerregio Amsterdam – Ontwikkelingen in de periode 2007 – 2016.