Tekst (smal)

Verlenging Concessie Amstelland - Meerlanden tot 2032

  • 10-12-2019 14:56

Het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam heeft op 14 november 2019 besloten de concessie Amstelland-Meerlanden met vijf jaar te verlengen tot eind 2032. 
Het besluit van het dagelijks bestuur met kenmerk 2019/14072/CC is op 6 december 2019 bekend gemaakt aan de concessiehouder, Connexxion Openbaar Vervoer N.V. Een afschrift van dit besluit is bijgevoegd. 

Tegen het besluit tot verlenging van de concessie Amstelland-Meerlanden kunnen belanghebbenden op grond van artikel 7:1, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de bekendmaking ervan op 6 december 2019 een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het dagelijks  bestuur van Vervoerregio Amsterdam, Postbus 626, 1000 AP Amsterdam. In spoedeisende gevallen kan een belanghebbende een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Toelichting op deze mededeling

Een bezwaarschrift kan worden ingediend door een belanghebbende. Onder belanghebbende wordt op grond van artikel 1:2, lid 1 Awb verstaan "degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken". Dit geldt voor de concessiehouder, Connexxion, omdat het besluit over de verlenging van de concessie Amstelland-Meerlanden tot Connexxion is gericht. Belangen van anderen zullen, op grond van vaste jurisprudentie van het College van Beroep voor het bedrijfsleven, niet snel als rechtstreekse belangen worden aangemerkt. Zo zal dit voor belangen van reizigers slechts het geval zijn, indien het belang zo specifiek is dat een reiziger zich hiermee in voldoende mate onderscheidt van de algemene groep van openbaar vervoergebruikers. Uiteraard staat het reizigers of anderen vrij bezwaar te maken tegen het besluit van het dagelijks bestuur. Zij moeten er echter rekening mee houden dat het dagelijks bestuur hun bezwaarschrift waarschijnlijk niet inhoudelijk kan beoordelen.”

Lees hier de brief verzonden aan Connexxion op 6 december 2019.


Vervoerregio maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.

Vervoerregio maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.