Tekst (smal)

Ruimte maken voor busbaan tussen Uithoorn en Schiphol-Zuid

  • 24-1-2020 14:44
Om ruimte te maken voor de aanleg van de busbaan tussen Uithoorn en Schiphol-Zuid (HOVASZ) en de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer start de aannemer op maandag 3 februari 2020 met het verwijderen van bomen en struiken. De werkzaamheden duren ongeveer 3 weken. 

Een ecoloog begeleidt de werkzaamheden en controleert de bomen op nestelende dieren. Op locaties waar de bomen en struiken dicht langs de weg staan, zal voor de veiligheid, tijdelijk een rijstrook gesloten worden. Zodra de nieuwe verkeerssituatie gereed is in 2021, worden de nieuwe bomen geplant in het projectgebied.
Voor meer informatie over de bomenkap en de locaties en voor meer informatie over HOVASZ op www.hovasz.nl

Aan HOVASZ werken Vervoerregio Amsterdam, provincie Noord-Holland, gemeente Aalsmeer en gemeente Uithoorn samen.