Tekst (smal)

11 mei: Online informatiebijeenkomst over planuitwerking A7/A8

  • 10-5-2021 08:38

Op 11 mei van 20.00 tot 21.00 uur informeert Rijkwaterstaat de omgeving met een online informatiebijeenkomst over de planuitwerking A7/A8 Amsterdam – Hoorn om de doorstroming op de weg te verbeteren. In het project staan de knelpunten op het traject A7/A8, inclusief Coentunnel, centraal. Deelnemers krijgen te horen in welke fase het project zit en krijgen uitleg over de vervolgstappen van het project.

Meedoen

Inmiddels is de projectwebsite www.A7A8.nl in de lucht en is algemene informatie over het project beschikbaar voor geïnteresseerden. Op de website kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor de informatiebijeenkomst van 11 mei aanstaande. Rijkswaterstaat roept de omgeving op om hun vragen vooraf te stellen. Zo worden de onderwerpen besproken die voor omwonenden belangrijk zijn. Tijdens de bijeenkomst kunnen ook nog vragen gesteld worden.

Bereikbaarheid Amsterdam – Hoorn

Bestuurders van Rijk en regio hebben 20 november 2019 in de Bestuurlijke Overeenkomst Corridor Amsterdam – Hoorn afspraken vastgelegd met als doel de bereikbaarheid en doorstroming in het gebied tussen Amsterdam en Hoorn na 2020 te verbeteren. Hiermee leveren Rijk en regio een bijdrage aan hun ambities, zoals het versterken van de economische concurrentiepositie en het zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving. De uitvoering van de infrastructurele maatregelen aan de A7/A8 – waar de planuitwerking zich op richt – is onderdeel van de afspraken.  

Planuitwerking A7/A8

In deze fase onderzoekt Rijkswaterstaat samen met ingenieursbureau Witteveen+Bos en partners de maatregelen aan het hoofdwegennet die in de verkenning de voorkeur kregen om uit te werken. Deze resultaten komen in het definitieve plan: het Tracébesluit (TB). Hier staan ook de maatregelen in om negatieve gevolgen te beperken of te voorkomen. In de komende periode wordt eerst gewerkt aan het Ontwerp Tracébesluit (OTB) en het Milieueffectrapport (MER). Volgens de huidige planning zou het project vanaf 2025 uitgevoerd kunnen worden.

Bestuurlijke kick-off

Rijkswaterstaat organiseerde onlangs een bestuurlijke kick off voor de planuitwerking A7/A8 Amsterdam – Hoorn. Op 15 april kwamen de bestuurlijke vertegenwoordigers van de betrokken gemeenten, provincie, het rijk en de Vervoerregio online bij elkaar. Deze bijeenkomst was gepland om met elkaar kennis te maken en de samenwerking te bestendigen. Tijdens de online bijeenkomst is na een korte terugblik vooruitgekeken naar het verdere verloop van de planuitwerking. Bregje van Beekvelt, directeur netwerkontwikkeling bij Rijkswaterstaat WNN en voorzitter van het bestuurlijk overleg, is enthousiast over de betrokkenheid: ‘Uitgesproken is dat de betrokken bestuurders gezamenlijk optrekken in het project’.


Vervoerregio maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.

Vervoerregio maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.