Tekst (smal)

Regioraad stemt in met Uitvoeringsprogramma Mobiliteit en Begroting

De Regioraad heeft ingestemd met de Begroting 2022-2025 en met het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2022-2030. De Vervoerregio leidt de mobiliteitsopgave in de drukste regio van ons land. Met vijftien gemeenten zorgt de Vervoerregio er samen voor dat zoveel mogelijk mensen op hun manier comfortabel, snel en duurzaam kunnen reizen. De Vervoerregio krijgt geld van het Rijk om te investeren in de mobiliteit in onze regio. In het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit stelt de Vervoerregio Amsterdam jaarlijks alle voorgenomen mobiliteitsmaatregelen in samenhang vast. Voor 2022 investeert de Vervoerregio 426 miljoen euro. In 2022 gaat dit geld onder andere naar:

Onderhoud Rail infrastructuur

Door de hele vervoerregio ligt zo’n 213 kilometer tramrails en 118 kilometer metrorails. Het beheer en onderhoud hiervan is één van de grootste kostenposten van de Vervoerregio. Voor 2022 is hiervoor ongeveer 115 miljoen euro beschikbaar. Goed functionerende en veilige infrastructuur voor metro en tram is belangrijk voor het vervoer van reizigers.  

Concessies

De corona pandemie heeft een zware wissel getrokken op de vervoerbedrijven.  Ook in 2022 blijft het belangrijk om onze vervoerders te ondersteunen zodat zij goed openbaar vervoer kunnen leveren. Het Rijk heeft de beschikbaarheidsvergoeding OV verlengd tot september 2022.  Voor de periode daarna werkt het Rijk aan een regeling die rekening houdt met de ontwikkeling rond COVID-19 en mogelijke beperkende maatregelen.

Schone mobiliteit

In 2050 wil de Vervoerregio een volledig CO2 vrij mobiliteitssysteem in de regio. De Vervoerregio investeert in zero emissie bussen en werkt met partners aan schone logistiek en de aanleg van duurzame infrastructuur. Ook voor deelmobiliteit, fiets (hoogwaardige fietsroutes en fiets parkeren bij OV stations) en MaaS (Mobility as a Service) ontwikkelt de Vervoerregio projecten om schone mobiliteit te bevorderen. 

Inclusieve mobiliteit

Ook in 2022 wil de Vervoerregio ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen zelfstandig kunnen reizen en daarmee meer vrijheid hebben in hun mobiliteit. Voorbeelden van acties die hieruit voorkomen, zijn het realiseren van toegankelijke haltes, het plaatsen van liften op knooppunten, duidelijke reisinformatie en de inzet van de OV-coach, die mensen helpt bij het zelfstandig reizen met het OV.

Verkeersveiligheid

De afgelopen jaren stagneerde de daling van het aantal verkeersslachtoffers in Nederland. In 2018 was er landelijk zelfs voor het eerst sinds lange tijd weer een stijging van het aantal verkeersdoden. In december vorig jaar heeft de Vervoerregio een akkoord gesloten met  het Rijk, de provincies, andere vervoerregio’s en gemeenten. Dit akkoord is een aanpak om gevaarlijke wegen, fietspaden, kruispunten en rotondes aan te pakken. De Vervoerregio en haar gemeenten gaan ook in 2022 verder met de aanpak van extra verkeersveiligheidsmaatregelen in onze regio. Hiervoor is cofinanciering van het Rijk beschikbaar.  

Aansprekende projecten

Jaarlijks draagt de Vervoerregio circa € 150 mln bij aan diverse infrastructurele maatregelen die de gemeenten en provincie uitvoeren. Aansprekende voorbeelden daarvan zijn de vernieuwing van de brug over de Amstel bij Ouderkerk, de aanleg van de Amsteltram naar Uithoorn, de verbreding van de Nieuwe Bennebroekerweg in Haarlemmermeer, de opwaardering van station Lelylaan, de Oranje loper in Amsterdam, de ZaanIJ-corridor, de Guisweg en project Bereikbaarheid Waterland (met o.a. de bustunnel bij Het Schouw).   

U kunt hier het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2022-2031 bekijken en downloaden.


Vervoerregio Amsterdam maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.

Vervoerregio Amsterdam maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.