Tekst (smal)

Besluitvorming OV-Governance

De gemeente Amsterdam heeft samen met haar OV-partners in de stad, Vervoerregio Amsterdam en stadsvervoerder GVB, besloten de OV-keten anders in te richten. De taken en verantwoordelijkheden worden onderling beter verdeeld en de samenwerking wordt verstevigd. Met als doel een goed geolied en slim werkend OV-systeem voor reizigers.

Regioraad stemt in met belangrijke besluiten in versterking samenwerking OV-partijen

De Regioraad van Vervoerregio Amsterdam heeft op dinsdag 26 oktober 2021 ingestemd met twee belangrijke besluiten over het versterken van de OV-samenwerking (Governancetraject) tussen de Vervoerregio, GVB en gemeente Amsterdam. Zo gaat het opdrachtgeverschap voor onder meer het beheer en onderhoud van de tram en metro, en investeringen in de railinfra per 1 januari 2022 naar de Vervoerregio. Daarbij heeft de Regioraad ingestemd met het aandeelhouderschap van de Vervoerregio in GVB, wat nodig is om de zeggenschap goed te organiseren. Hiermee komt het zogenoemde implementatietraject OV-Governance in een laatste fase terecht, om per 1 januari 2022 conform nieuwe rollen en verantwoordelijkheden het OV in Amsterdam te organiseren. 

Besluitvormingstraject

Eerder al namen het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam en de directie van GVB hun besluiten. Het college heeft ingestemd met het definitieve besluit tot reorganisatie in het OV-domein en de oprichting van een nieuwe directie Bijzondere Projecten (DBP) binnen het gemeentelijke cluster Ruimte en Economie. De directie Metro en Tram wordt per 1 januari 2022 opgeheven. De directie van GVB heeft positief besloten over de oprichting en het ontwerp van GVB Railinfra BV. Hiermee is de eindfase van het implementatietraject bereikt. De komende maanden wordt hard gewerkt om de implementatie af te ronden. De genomen besluiten vormen hierbij een belangrijke mijlpaal.

Opdrachtgeverschap 

Een belangrijk onderdeel van het OV-Governancetraject is te komen tot een herverdeling van taken en verantwoordelijkheden van de Vervoerregio, GVB en gemeente Amsterdam. Het besluit rondom het opdrachtgeverschap vormt het fundament om investeringen in railinfrastructuur beter af te stemmen met die in materieel of exploitatie. Bovendien maakt het beheer en onderhoud beter te voorspellen en duidelijk voor wiens rekening en risico de investeringen zijn. 

Aandeelhouderschap

Het aandeelhouderschap van de Vervoerregio in GVB maakt het mogelijk om de concessie Amsterdam én opdrachten met betrekking tot exploitatie en beheer en onderhoud railinfrastructuur onderhands aan GVB te gunnen. Het zorgt op die manier voor continuïteit en behoud van de kwaliteit van het openbaar vervoer, inzet van kennis en kunde van GVB voor het beheer en onderhoud en daarmee de beschikbaarheid van tram en metro voor de reiziger. 

Vervoerregio Amsterdam maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.

Vervoerregio Amsterdam maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.