Tekst (smal)

Handtekeningen onder onderzoek naar grootschalige ontwikkeling ‘boven het spoor’ van Amsterdam Sloterdijk

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, NS, ProRail, Vervoerregio Amsterdam, Provincie Noord Holland en gemeente Amsterdam hebben op 19 januari hun handtekening gezet onder een haalbaarheidsonderzoek naar een grootschalige ontwikkeling van stationsgebied Amsterdam Sloterdijk. De ideeën die de ontwikkelpartners voor het gebied hebben zijn vastgelegd in de “Ontwikkelstrategie station Amsterdam Sloterdijk”.

In het toekomstbeeld van de ontwikkelpartners is Amsterdam Sloterdijk niet alleen een uitstekend functionerend OV-knooppunt, maar ook een modern, groen en levendig gebied midden in Amsterdam waar je kunt - én wilt - wonen, werken en verblijven.

De Ontwikkelstrategie biedt daarbij veel ruimte voor intensieve bebouwing door woningen samen met werk- en andere functies te bouwen rondom én boven het spoor. Dit doet ook recht aan het versterken van het belang van stationsgebied Sloterdijk Centrum als belangrijk OV-knooppunt en centrum van Haven-Stad, de Amsterdamse gebiedsontwikkeling die tienduizenden woningen gaat opleveren.

Marja Ruigrok, vicevoorzitter van de Vervoerregio Amsterdam: “Van ons wordt een antwoord verwacht op hoe we de toekomstige bewoners van duizenden nieuw te bouwen huizen duurzaam, comfortabel en met gebruik van zo min mogelijk ruimte door onze regio kunnen laten reizen. Deze ontwikkelstrategie van station Amsterdam Sloterdijk draagt aan dat antwoord bij. Bij de Vervoerregio pleiten we voor een duurzame transitie van openbaar vervoer naar publieke mobiliteit. Daarom zetten we onder andere in op een op elkaar aansluitend vervoerssysteem van regulier en flexibel openbaar vervoer en (deel)auto’s of fietsen. Zoals dat in deze strategie ook het geval is. Sloterdijk vormt in deze strategie hét toppunt van een knooppunt ontwikkeling en voorbeeld van hoe een OV-knooppunt optimaal benut kan worden. De regio bereikbaar houden levert tenslotte grote uitdagingen op waar we samen het voortouw in moeten nemen, maar dat kunnen we alleen waar maken door samen te werken en met steun, bijvoorbeeld vanuit het Rijk. Ik ben er trots op dat we hierin samen nu het voortouw nemen.”

Het intensief bebouwen van het stationsgebied zorgt niet alleen voor veel levendigheid en sociale veiligheid, het is ook intrinsiek duurzaam. Compact en dicht bouwen is energie-efficiënt; ook meervoudig grondgebruik is duurzaam. En vanwege de nabijheid van een OV-knooppunt kunnen veel mensen straks duurzaam reizen.

Verdere groei van het station en het OV-knooppunt

De doorontwikkeling van het stationsgebouw en daarnaast verbeteringen van dit belangrijke OV-knooppunt, dat de poort is van en naar Amsterdam en Noord-Holland, is noodzakelijk met het oog op de toekomstige groei van de stad en de regio. Naar verwachting neemt de reizigersgroei de komende jaren immers flink toe, ook gelet op de ontwikkelingen van Haven-Stad. 

De opgaven in samenhang aangepakt

In de Ontwikkelstrategie wordt de woon-, werk-, verblijfs-, mobiliteits- en duurzaamheidsopgave van het gebied in samenhang bekeken en aangepakt. Hierdoor sluiten de verschillende functies in en rond het station in de toekomst beter op elkaar aan, versterken elkaar waar mogelijk en geven het gebied levendigheid. 

De samenwerkingspartners zijn enthousiast over de mogelijkheden die de verkenning in de Ontwikkelstrategie laat zien. Ze gaan nu samen de haalbaarheid onderzoeken voordat er concrete plannen gemaakt worden. De Ontwikkelstrategie is daarmee nadrukkelijk nog een ambitie en geen vastomlijnd plan, waardoor er flexibel en adaptief op de toekomstige situatie kan worden ingesprongen.

Vervoerregio Amsterdam maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.

Vervoerregio Amsterdam maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.