Tekst (smal)

Inspraak ontwerp Beleidskader Mobiliteit 2023

De Vervoerregio Amsterdam verbindt veertien gemeenten en samen werken we aan een regio waarin alle mensen prettig en soepel hun bestemming kunnen bereiken. Ons Beleidskader Mobiliteit is ons centrale, strategische beleidsdocument. Het geeft onze doelen weer en geeft richting aan al onze activiteiten, uitgaven en de keuzes die we daarbij moeten maken. Op dit moment werken we aan een nieuw beleidskader. Vanaf 10 mei kunt u reageren op het ontwerp Beleidskader Mobiliteit 2023 met de titel ‘Verbinden in verscheidenheid’.

fietser langs beeld

Waarom een nieuw beleidskader?

Verschillende ontwikkelingen en nieuwe thema’s binnen mobiliteit hebben ertoe geleid dat we ons beleidskader uit 2017 opnieuw hebben bekeken. Denk aan verduurzaming, het woningtekort, de toenemende drukte op straat, de steeds grotere aandacht voor een gezonde en verkeersveilige leefomgeving en een inclusieve samenleving. Dit nieuwe beleidskader bouwt verder op het vorige beleidskader. Maar we kijken wel op een andere manier naar mobiliteit dan toen. Mobiliteit moet passen bij het gebied waar je bent en bij de wensen van bewoners en bezoekers. Om dat voor elkaar te krijgen, nemen we de mens als uitgangspunt voor ons beleid.

Hoe kunt u een reactie geven op het beleidskader?

U kunt het ontwerp beleidskader hier inkijken:
Ontwerp Beleidskader Mobiliteit 2023 deel A – visie (uitgangspunten en thema’s)
Ontwerp Beleidskader Mobiliteit 2023 deel B – uitwerking 
Verbeelding uitgangspunten en thema’s Beleidskader Mobiliteit

Uw reactie op het beleidskader kunt u tussen 10 mei en 21 juni 2023 sturen naar ons dagelijks bestuur. Bij voorkeur via het e-mailadres beleidskadermobiliteit@vervoerregio.nl. Of anders met de post aan: 

Dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam
Onderwerp: reactie ontwerp Beleidskader Mobiliteit
Postbus 626
1000 AP Amsterdam 

We vragen u in deze inspraakreactie een goede onderbouwing te geven van uw reactie. Ook vragen wij u duidelijk uw adres aan te geven zodat wij u kunnen informeren over hoe wij uw inspraakreactie hebben verwerkt. 

Ook kunt een afspraak bij de Vervoerregio maken om het ontwerp beleidskader op papier te bekijken (adres: Termini 179, 1025 XM in Amsterdam). Voor het maken van een afspraak kunt u vanaf 10 mei bellen met het algemene telefoonnummer van Vervoerregio Amsterdam: 020-5273700. 

Uw reactie op het beleidskader kunt u tussen 10 mei en 21 juni 2023 sturen naar ons dagelijks bestuur. Bij voorkeur via het e-mailadres beleidskadermobiliteit@vervoerregio.nl. Of anders met de post aan: 
Dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam
Onderwerp: reactie ontwerp Beleidskader Mobiliteit
Postbus 626
1000 AP Amsterdam 

We vragen u in deze inspraakreactie een goede onderbouwing te geven van uw reactie. Ook vragen wij u duidelijk uw adres aan te geven zodat wij u kunnen informeren over hoe wij uw inspraakreactie hebben verwerkt. 

Op www.wijnemenjemee.nl  kunt u een uitgebreider artikel lezen over de inspraak op het ontwerp Beleidskader Mobiliteit en het vervolg. 

Vervoerregio Amsterdam maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.

Vervoerregio Amsterdam maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.