Tekst (smal)

Geen netwerkwijzigingen in aangepast Vervoerplan 2024

In maart 2023 is een consultatietraject gestart voor het Vervoerplan 2024. Dit plan was onderdeel van het herstelplan dat GVB – en meerdere vervoerders – maakte om de komende paar jaar de financiële klap die de sector heeft geleden door gederfde inkomsten vanwege de coronapandemie enigszins te kunnen opvangen. Daarnaast gaf dit plan invulling aan het toekomstbestendig maken van het openbaar vervoernetwerk. Tot slot, speelde ook de invoering van 30 km/uur een kleine rol. Stakeholders hebben in deze consultatieronde laten blijken zich niet te kunnen vinden in de voorgestelde netwerkmaatregelen. Ook ontvingen we geluiden van reizigers, belangenorganisaties en raadsleden in de gemeenteraad van Amsterdam die hun zorgen uitten over de verschraling van het openbaar vervoer in Amsterdam. Naar aanleiding hiervan heeft de Vervoerregio Amsterdam GVB de tijd gegeven om het oorspronkelijke Vervoerplan 2024 opnieuw vorm te geven. Bij het opstellen van het Vervoerplan 2024 hebben GVB, Vervoerregio Amsterdam en gemeente Amsterdam intensief samengewerkt.

foto van GVB- bus en -tram op station Amsterdam Zuid

 

OV-aanbod aangepast aan beschikbaar personeel

In dit vervoerplan is te lezen dat de maatregelen uit het oorspronkelijke Vervoerplan 2024 niet allemaal meer nodig zijn. Dit komt omdat de financiële situatie bij GVB – wat eerder een belangrijke reden was voor de maatregelen – de afgelopen maanden voldoende is verbeterd, Echter een nieuw probleem doet zich voor: de krappe arbeidsmarkt. Dit probleem is veel breder dan alleen de OV-sector. GVB doet er alles aan om personeel te werven en zich te positioneren als aantrekkelijke werkgever. GVB is ervan overtuigd dat de inspanningen gaan werken. Helaas is het voor nu noodzakelijk om het aanbod aan de reizigers aan te passen aan het beschikbare personeel. GVB wil reizigers namelijk niet verrassen met ongeplande uitval, omdat er bijvoorbeeld op de dag zelf een bestuurder te kort is. Daarom is de dienstregeling op voorhand aangepast, zodat voor reizigers het aanbod bekend en betrouwbaar blijft. Deze aanpassing verschilt per modaliteit. Bij tram en bus is verlaging van het aanbod helaas onvermijdelijk. Gelukkig is er bij metro zelfs een uitbreiding mogelijk. 

Personeelstekort niet uniek 

Personeelstekort niet uniek Overigens is GVB niet de enige vervoerder met een personeelstekort, ook de andere vervoerders in Nederland kampen met een fors personeelstekort en daarmee de noodzaak de dienstregeling af te schalen. GVB werkt hard aan oplossingen voor het personeelstekort en samen met opdrachtgever Vervoerregio Amsterdam wordt gekeken om de doelgroep waarbinnen wordt gezocht te verbreden.   

Frequentie- en kleinere routewijzigingen 

Frequentie- en kleinere routewijzigingen Het aangepaste Vervoerplan 2024 is dus veel minder impactvol voor reizigers. Het plan bevat geen netwerkwijzigingen meer. Wel zijn er frequentie- en kleinere routewijzigingen. Dit Vervoerplan 2024 is geldig van 8 december 2023 tot aan de zomerdienstregeling die op 21 juli 2024 start. In het najaar volgt het vervoerplan voor het tweede helft van 2024 (Vervoerplan 2024 deel 2).  

Download het Vervoerplan 2024 deel in op de website van GVB.

Download hier de besluitvormingstijdlijn en de belangrijkste wijzigingen uit het vervoerplan

Vervoerregio Amsterdam maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.

Vervoerregio Amsterdam maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.