Tekst (smal)

Vervoerregio wil extra inzetten op de fiets, verkeersveiligheid en de kwaliteit van het ov

De komende jaren gaat de Vervoerregio Amsterdam extra geld inzetten om een trendbreuk in verkeersveiligheid te bereiken, meer doorfietsroutes aan te leggen en de kwaliteit van het openbaar vervoer te verbeteren. Dit staat in de Kadernota 2025 van de Vervoerregio Amsterdam. De extra financiële middelen van het Rijk (door de motie Bikker) maken het voor de Vervoerregio mogelijk om de opgaven uit de kadernota voor elkaar te krijgen. De kadernota 2025 vormt het startpunt en de basisuitgangspunten voor de begroting 2025.

Foto van de nieuwe fietsparkeerplekken bij bushalte Ouderkerk Oost. Foto provincie NH.

Gerard Slegers: “Het aantal ernstige verkeerslachtoffers blijft onverminderd hoog. Met extra inzet op snelheidsverlagingen, fietspaden, campagnes, handhaving en het veilig inrichten van onze wegen willen we de negatieve trend breken. Op dit moment kamt het openbaar vervoer met grote personeelstekorten en dat merken de reizigers. Voor ons heeft het verbeteren van het openbaar vervoer de komende jaren dan ook grote prioriteit. We zijn daarbij erg blij met de extra hulp vanuit het Rijk.”

Naast aandacht voor het openbaar vervoer en verkeersveiligheid wil de Vervoerregio zich de komende jaren ook richten op gedragsmaatregelen. Het wordt steeds drukker in de Vervoerregio en dat merk je in het verkeer. Om de regio ook in de toekomst bereikbaar te houden geeft de Vervoerregio bij toekomstige investeringen en projecten voorrang aan vervoersmiddelen die weinig ruimte in beslag nemen en duurzaam zijn. Meer ruimte dus voor voetgangers, fietsers en ov.

Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een regionaal netwerk van doorfietsroutes, lange afstand fietsroutes die het aantrekkelijker maken om ook de fiets te pakken voor wat langere ritten. Bij de (her)inrichting van wegen en openbare ruimte wordt gekeken of er plek is voor bredere (vrijliggende) fietspaden, het weghalen van obstakels en meer ruimte voor voetgangers Ook wordt ingezet op spreiden & mijden: het stimuleren van minder reizen, of zoveel mogelijk buiten te spits reizen.

De kadernota 2025 staat ter vaststelling op de agenda van de regioraadsvergadering van 14 mei 2024. Op basis van de kadernota werkt het dagelijks bestuur een ontwerpbegroting uit die in juli ter advisering wordt voorgelegd aan de regioraad.

Vervoerregio Amsterdam maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.

Vervoerregio Amsterdam maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.