Banner met afbeeldingen
  • foto verkeerssituatie Guisweg
Tekst (1 kolom, smal)

Project Guisweg in Zaandijk

De kruising van de Guisweg in Zaandijk met het spoor en de Provincialeweg is al jaren een knelpunt voor fietsers, voetgangers en automobilisten. Het is onoverzichtelijk, onveilig en wachttijden zijn er lang. Bovendien neemt de komende jaren het aantal reizigers toe en gaan er daarom in de toekomst meer treinen rijden op het traject; nog meer wachten voor de spoorbomen dus. Daarnaast komen er nieuwe woningen, wat bijdraagt aan de mobiliteitsgroei en is het gebied vanuit het noorden en westen slecht bereikbaar voor automobilisten. Om al deze knelpunten aan te pakken hebben de Vervoerregio Amsterdam, gemeente Zaanstad, ProRail, de provincie Noord-Holland, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat een definitief voorkeursalternatief samengesteld. In deze samenstelling is een groot aantal van de suggesties vanuit de omgeving meegenomen die zijn ingediend tijdens de inspraakperiode (van 15 september tot en met 1 november 2022). Daarnaast zijn er een aantal suggesties vanuit de raad van Zaanstad meegenomen. Op basis van al deze suggesties, de verschillende onderzoeken die de afgelopen maanden door het projectteam zijn uitgevoerd én de verdere uitwerking van het ontwerp is er nu een definitief voorkeursalternatief.

Tekst (2 kolommen)

Verkenning & planstudiefase

De verkenning is afgerond en de planstudiefase is bijna afgerond. Uit de verkenning is duidelijk geworden dat een ongelijkvloerse kruising – waarbij het spoor blijft liggen en er een weg onderdoor loopt – het best én meest haalbaar lijkt om het probleem op te lossen. In de volgende fase, de planstudiefase, heeft het projectteam allerlei onderzoeken uitgevoerd en de omgeving zo goed mogelijk betrokken om uiteindelijk tot een definitief voorkeursalternatief te komen. Denk aan onderzoeken die de effecten van de oplossing laten zien op al het verkeer, maar ook op het milieu. Zo gingen we in deze fase van 2 basisalternatieven, naar 2 MER-alternatieven, naar een voorkeursalternatief en kwamen we uiteindelijk tot een definitief voorkeursalternatief. De planstudie duurt nog tot medio 2023.

Planuitwerking (vanaf 2023) & realisatie en beheer (vanaf 2026)

Na de planstudie volgt de planuitwerking waarin de laatste details van het definitief voorkeursalternatief worden uitgewerkt, planologische procedures worden doorlopen en de aanbesteding wordt voorbereid. De planuitwerking gaat pas van start als er vanuit alle betrokken partijen toezeggingen zijn gedaan over de financiering. Vooralsnog ziet dit er positief uit. Na de planuitwerking volgen de realisatie en beheerfase. In de realisatiefase worden de werkzaamheden uitgevoerd: tijd om te bouwen. Tenslotte volgt de fase van beheer en onderhoud: de beheerfase.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van het project? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Contact

Organisatie: Vervoerregio Amsterdam
Naam: Remco Suk, projectleider Guisweg of Paul Ebben, omgevingsmanager Guisweg
E-mail: guisweg@zaanstad.nl

Betrekken van omgeving 

We houden nauw contact met bedrijven, omwonenden en sportverenigingen in het gebied. Enerzijds om geïnteresseerden op de hoogte te houden van de vorderingen, anderzijds om de omgeving mee te laten denken over de oplossing:

  • Op de projectenwebsite guisweg.zaanstad.nl staat alle informatie over het project. Hier staan ook de resultaten en rapporten van alle fases tot zo ver. De website wordt regelmatig bijgewerkt met nieuwsberichten. Deze nieuwsberichten staan ook op deze website. Zoek op ‘Guisweg’ in de zoekbalk bovenin op deze website.
  • Er vinden regelmatig informatiebijeenkomsten plaats, om de omgeving bij te praten of mee te laten denken over de oplossing.
  • Er is intensief samengewerkt met focusgroepen, die bestaan uit mensen uit de omgeving. Leden van de focusgroepen denken mee over mogelijke oplossingen en de effecten daarvan. Voor meer informatie hierover en de verslagen van alle bijeenkomst kunt u terecht op de projectenwebsite.
  • Er waren 2 momenten wanneer u in de planstudiefase kon reageren. In de planuitwerkingsfase volgen er ook weer inspraakmomenten. De eerste mogelijkheid was tijdens de start van de planstudie; op de startnotitie van de planstudie Guisweg. Het tweede moment was tijdens de consultatieperiode van het voorlopig voorkeursalternatief. Dit was eind 2022. De omgeving kon toen reageren op het ontwerp van het voorlopig voorkeursalternatief. Lees hier het nieuwsbericht ‘225 reacties op het voorlopig voorkeursalternatief’. De antwoorden en reacties op de consultatieperiode vind u in de Nota van Antwoord, die u treft op de projectenwebsite.

Samenwerking 

Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail, provincie Noord-Holland, gemeente Zaanstad en Vervoerregio Amsterdam. Immers, het ontwikkelen van de bereikbaarheid en mobiliteit van dit gebied gaat al deze partners aan. Het project Guisweg heeft raakvlakken met diverse projecten in de regio, waaronder Programma Hoogfrequent Spoor (PHS), Corridorstudie Amsterdam-Hoorn (CAH), MAAK.Zaanstad en het MRA Programma Bereikbaarheid. Dit project wordt tenslotte medegefinancierd door de Europese Unie.


Vervoerregio Amsterdam maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.

Vervoerregio Amsterdam maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.