Banner met afbeeldingen
  • foto verkeerssituatie Guisweg
Tekst (1 kolom, smal)

Project Guisweg in Zaandijk

De kruising van de Guisweg in Zaandijk met het spoor en de Provincialeweg is al jaren een knelpunt voor fietsers en automobilisten. Het is onoverzichtelijk en onveilig. Veel treinen op het traject Amsterdam – Alkmaar zorgen nu al voor lange wachttijden voor fietsers en automobilisten. Het aantal reizigers neemt hier in de komende jaren toe, waardoor er nog meer treinen op het traject gaan rijden. Dit betekent nog langere wachttijden. Daarnaast is het gebied slecht bereikbaar met de auto vanuit het noorden en westen en is de ruimtelijke kwaliteit rondom station Zaandijk Zaanse Schans matig; reizigers vinden het er niet prettig en zelfs onhandig. Sommige fietsers gaan liever met de fiets onder het station door via de trap, dan via de kruising van de Guisweg met het spoor. Tijd voor verandering. Het station heeft de potentie om uit te groeien tot een aantrekkelijk gebied om te wonen en recreëren. Dat vraagt om goede bereikbaarheid en ontwikkeling van woningen en voorzieningen om de groei op te vangen – in het bijzonder in gebieden rondom stations. Op dit moment worden er twee alternatieven verder onderzocht, die zijn goedgekeurd door de gemeenteraad van Zaanstad. Deze twee alternatieven zijn inmiddels verder uitgewerkt.
Bekijk hier de twee alternatieven
Tekst (2 kolommen)

Verkenning

In de periode maart 2018 tot en met maart 2019 is verkend wat de mogelijkheden zijn voor de herinrichting van het gebied: de kruising met de Guisweg, het ontwikkelen van het gebied rondom station Zaandijk Zaanse Schans, het bouwen van extra woningen en het verbeteren van de aansluitingen met de A8. De mogelijkheden die schetsmatig zijn verkend, geven een idee van de van de haalbaarheid en kosten. In de verkenningsfase zijn nog geen beslissingen genomen over de specifieke inrichting van het gebied of concrete maatregelen. Wel is duidelijk geworden dat een ongelijkvloerse kruising - waarbij het spoor blijft liggen en er een weg onderdoor loopt – het best én meest haalbaar lijkt om het probleem op te lossen. Dat is nodig om de veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid te vergroten. 

Planstudie 

In april 2019 is de planstudie Guisweg gestart. In de planstudie worden kansrijke oplossingen uitgebreider en gedetailleerder onderzocht. Daarbij onderzoeken we ook wat de effecten zijn van de oplossingen voor onder andere het autoverkeer, fietsers, natuur en het milieu. Het resultaat van de planstudie is een uitwerking van een voorkeursalternatief. De planstudie duurt naar verwachting tot medio 2022. Die tijd is nodig om de alternatieven en de impact daarvan op de omgeving goed in beeld te krijgen, in nauwe samenwerking met omwonenden, sportverenigingen en bedrijven uit het gebied.

Planuitwerking (2023 – 2024)

Na de planstudie volgt de planuitwerking waarin de laatste details van de voorkeursoplossing worden uitgewerkt, planologische procedures worden doorlopen en de aanbesteding wordt voorbereid. Hierin staat de wijze van uitvoering van het project centraal. De planuitwerking gaat pas van start als er vanuit alle betrokken partijen toezeggingen zijn over de financiering.

Realisatie en beheer (vanaf 2024)

Na de planuitwerking volgen de realisatie- en beheerfase. In de realisatiefase worden de werkzaamheden uitgevoerd om de maatregelen te realiseren. Dit is de fase waarin we starten met bouwen. Belangrijk aandachtspunt: tussen de start van de planuitwerking en de start van de realisatie mogen maximaal 24 maanden zitten. Na de realisatiefase is het project klaar. Dan volgt de fase van beheer en onderhoud: de beheerfase.

Op de hoogte blijven 

Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van het project? Stuur dan een mail naar guisweg@vervoerregio.nl en/of meld u aan voor de nieuwsbrief.

Betrekken van omgeving 

Tijdens de planstudie houden we nauw contact met bedrijven, omwonenden en sportverenigingen in het gebied. Enerzijds om geïnteresseerden op de hoogte te houden van de vorderingen, anderzijds om de omgeving mee te laten denken over de oplossing:

  • Op de website guisweg.zaanstad.nl staat alle informatie over het project. Hier staan ook de resultaten uit de verkenning. De website wordt regelmatig bijgewerkt met nieuwsberichten. 
  • Tijdens de planstudie vinden geregeld informatiebijeenkomsten plaats, om de omgeving bij te praten of mee te laten denken over de oplossing.
  • Er wordt intensief samengewerkt met focusgroepen, die bestaan uit mensen uit de omgeving. Leden van focusgroepen denken mee over mogelijke oplossingen en bijbehorende effecten. Voor meer informatie hierover en verslagen van alle bijeenkomsten kunt u terecht op guisweg.zaanstad.nl
  • Naast het regelmatig consulteren van de omgeving zijn er twee momenten waarop we u vragen te reageren. De eerste mogelijkheid was tijdens de start van de planstudie op de startnotitie planstudie Guisweg. Het tweede moment volgt aan het eind van de planstudie wanneer de onderzoeken, waaronder het milieueffectonderzoek, zijn afgerond. De omgeving kan dan reageren op het ontwerp van het voorkeursalternatief.

Samenwerking 

Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail, provincie Noord-Holland, gemeente Zaanstad en Vervoerregio Amsterdam. Immers, het ontwikkelen van de bereikbaarheid en mobiliteit van dit gebied gaat al deze partners aan. Het project Guisweg heeft raakvlakken met diverse projecten in de regio, waaronder Programma Hoogfrequent Spoor (PHS), Corridorstudie Amsterdam-Hoorn (CAH), MAAK.Zaanstad en het MRA Programma Bereikbaarheid.

Contact

Organisatie: Vervoerregio Amsterdam
Naam: Chris Engelsman, projectleider Guisweg
E-mailadres: guisweg@vervoerregio.nl

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Guisweg januari 2022
Nieuwsbrief Guisweg december 2021
Nieuwsbrief Guisweg september 2021
Nieuwsbrief Guisweg juni 2021
Nieuwsbrief Guisweg maart 2021

Tekst (1 kolom, smal)

Vervoerregio maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.

Vervoerregio maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.