Tekst (1 kolom, smal)

Privacy Vervoerregio Amsterdam

De Vervoerregio Amsterdam verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. De privacy verklaring van de Vervoerregio vindt u onderaan deze pagina.

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming

U kunt contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de Vervoerregio door een e-mail te sturen naar info @ vervoerregio .nl of te bellen naar 020-5273700.

Beveiligingslek of datalek melden

Denkt u dat u een zwakke plek op bijvoorbeeld onze website hebt gevonden (beveiligingslek)? Of kunt u vertrouwelijke informatie, zoals persoonsgegevens zien of benaderen (datalek)? Dan willen we graag deze situatie zo snel mogelijk oplossen.
Daarom vragen we u deze informatie met ons te delen. U kunt daarvoor een e-mail sturen naar info @ vervoerregio .nl