Banner met afbeeldingen
  • Banner HOV ZaanIJ
Tekst (1 kolom)

HOV ZaanIJ

De Vervoerregio werkt aan het verbeteren van de hoogwaardig openbaarvervoerverbinding (HOV) tussen Zaandam en Amsterdam: de ZaanIJ-corridor. Het project is een samenwerking tussen de Vervoerregio, provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam en Zaanstad onder het rijk-regio programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. 

Het bestaande openbaar vervoer netwerk tussen Amsterdam Centraal en Zaanstad is in de laatste tien jaar aanzienlijk verbeterd. Bijvoorbeeld door de realisatie van een hoogwaardige busverbindingen, zoals de infrastructuur op de Klaprozenweg en de busbaan tussen Noorder IJplas en de A8. Het huidige HOV-netwerk functioneert op dit moment goed en voldoet aan de vraag.  

De noordelijke IJ-oevers van Amsterdam Noord en Zaanstad Oost ontwikkelen zich razendsnel. Deze ruimtelijke ontwikkelingen zijn een stedelijke mix van veel nieuwe woningen, voorzieningen en arbeidsplaatsen. Het aantal inwoners in Amsterdam Noord groeit in een hoog groeiscenario van 100.000 nu tot mogelijk 210.000 inwoners op lange termijn. Het aantal inwoners van Zaanstad groeit van 161.000 nu tot zeker 200.000, maar mogelijk zelfs circa 235.000 inwoners in 2040. Een deel van de nieuwe woningen is voorzien in Kogerveldwijk en de Achtersluispolder. Andere woningbouwlocaties van de ZaanIJ-corridor zijn Poelenburg, Zaandam Centrum-Oost, de NDSM-werf, Buiksloterham, het Hamerkwartier en Haven-Stad Noord. Naast een groei van het aantal woningen, voorzieningen en arbeidsplaatsen wordt er ook verwacht dat meer toeristen de regio gaan bezoeken. Zo groeit het aantal bezoekers aan de Zaanse Schans mogelijk tot 3 miljoen per jaar. Hierdoor groeit het aantal reizigers met het HOV fors. 

We onderzoeken hoe we de gevolgen van de groei van het aantal reizigers op de capaciteit en kwaliteit van het HOV op de ZaanIJ-corridor kunnen verbeteren. Lees meer hierover onder ‘Probleemanalyse’.  De verkenning naar de beste oplossingen is afgerond. Lees meer hierover onder ‘Studie naar korte- en lange termijn oplossingen’.  
Tekst (2 kolommen)

Probleemanalyse 

In 2020-2021 is de huidige en toekomstige capaciteit en kwaliteit van het HOV op de ZaanIJ-corridor onderzocht. De conclusie van dit onderzoek is dat het OV op de ZaanIJ-corridor momenteel goed functioneert. Belangrijke woningbouwopgaven in Amsterdam-Noord en Zaandam-Oost zorgen er voor dat naar verwachting vanaf circa 2026-2028 capaciteitsproblemen kunnen ontstaan omdat de verwachte vervoervraag met deze woningbouw sterk stijgt. Om aan de vraag te voldoen, is een schaalsprong in het OV-systeem nodig. Het verbeteren van het OV op de ZaanIJ-corridor is bovendien randvoorwaardelijk voor het realiseren van de woningbouwopgaven in dit gebied. Dit betekent dat we meer openbaar vervoer nodig hebben als we de nieuwe woningen willen bouwen. 

De resultaten van het onderzoek vindt u terug onder “documenten”.  

Studie naar korte- en lange termijn maatregelen

In december 2021 heeft de Vervoerregio, in samenwerking met de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam en Zaanstad, het ingenieursbureau Sweco opdracht gegeven om een vervolgonderzoek uit te voeren naar mogelijkheden om de bereikbaarheid van de ZaanIJ-corridor te verbeteren. Daarbij onderzoeken we met welke HOV-oplossing we de reiziger het beste van locatie A naar locatie B kunnen brengen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat ook de ruimtelijke inpassing, de economische ontwikkeling en de bijdrage aan de sociale opgave in Amsterdam-Noord en Zaandam-Oost daarbij meegenomen wordt. Voor de lange termijn wordt gekeken naar de volgende hoogwaardige oplossingen:  

  • Metro 
  • Tram  
  • Bus Rapid Transit 

Conclusie

De belangrijkste conclusie uit het onderzoek van SWECO is dat een BRT (bus rapit transit) systeem de beste en snelste oplossing is om de stroom extra reizigers vanaf 2028 op dit traject te vervoeren. 
Alle conclusies kunt u lezen in de adviesnota Verkenning onder het kopje documenten. 
Daar vindt u ook het hele onderzoek voor de korte en lange termijn

 

Vervolgproces

Nu deze verkenningsfase is afgerond gaan we starten met de planstudiefase daarin werken we toe naar een voorkeursoplossing en stellen we deze vast. Daarnaast maken we met de betrokken partijen afspraken over de dekking van de investeringskosten en de exploitatie en het vervolgproces.  De planstudiefase start in maart 2023 en duurt naar verwachting twee jaar. 

Samenwerking

Het project HOV ZaanIJ is onderdeel van het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. In dit programma werken Rijk en Regio sinds 2018 gezamenlijk aan de opgaven op het terrein van bereikbaarheid en verstedelijking. De studie is een samenwerking van Vervoerregio Amsterdam, gemeente Zaanstad, gemeente Amsterdam en provincie Noord-Holland. 

Contact 

Vragen over de studie kunt u mailen naar hovzaanij@vervoerregio.nl

Documenten

Aanbiedingsbrief Regioraad probleemanalyse
Eindrapportage Probleemanalyse

Adviesnota verkenning HOV ZaanIJ

Korte termijn rapportage verkenning 

Lange termijn rapportage verkenning

Vervoerregio Amsterdam maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.

Vervoerregio Amsterdam maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.