Banner met afbeeldingen
  • Fiets

Tekst (1 kolom, smal)

Fiets

Fietsen is milieuvriendelijk, duurzaam en gezond. Nergens ter wereld wordt zo veel gefietst als in Amsterdam. Ook in de regio rond de hoofdstad worden steeds meer kilometers per fiets afgelegd. In een regio waar de bereikbaarheid onder druk staat, levert de fiets een belangrijke bijdrage aan de doorstroming van het verkeer.

De Vervoerregio wil het fietsgebruik verder stimuleren en werkt aan een netwerk van hoogwaardige, snelle fietsroutes. Om de sterke combinatie van fiets met OV verder te stimuleren, speelt de Vervoerregio Amsterdam ook een actieve rol bij de aanleg van fietsparkeervoorzieningen bij stations. Nu al komt bijna de helft van alle treinreizigers met de fiets naar het station.

Tot 2025 investeert de Vervoerregio jaarlijks 20 miljoen euro in fietsinfrastructuur, fietsparkeermogelijkheden en verkeersveiligheid voor fietsers in de vijftien gemeenten. Dit is vastgelegd in de Investeringsagenda Fiets 2015-2025.


Tekst (3 kolommen)

Investeringsagenda Fiets

In de Investeringsagenda Fiets zet de Vervoerregio Amsterdam haar ambities uiteen op het gebied van fietsbeleid en -infrastructuur voor de periode van 2015 tot 2025. Ze brengen de noodzakelijke samenhang tussen diverse lopende en nog te starten initiatieven. En de diverse budgetten en programma’s. De fiets is het snelst groeiende vervoermiddel in de Vervoerregio, en in vergelijking met andere vervoermiddelen goedkoop, snel, gezond en schoon. Investeren in de fiets is dus op een kosteneffectieve manier investeren in bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid.

Deelfietsen

Kleinschalige mobiliteit, naast of aanvullend op het OV, heeft veel potentie. Zeker op de zogenoemde last mile, het laatste stukje naar de bestemming vanaf de OV-halte. De Vervoerregio experimenteert met nieuwe mobiliteitsvormen zoals deelfietsen, en -steps. Binnen de regio zijn al een aantal pilots gestart, zoals bijvoorbeeld deelfietsen in Zaanstad. In de Beleidsregel Deelfiets kunt u lezen hoe deelfietsen een plek krijgen binnen het beleid. Bent u geïnteresseerd in een nieuwe pilot i.s.m. Vervoerregio, dan lees dan de voorwaarden en mogelijkheden in de Stimuleringsregeling Deelfiets.

Fietsparkeren

Het aantal fietsers naar de treinstations en het aantal treinreizigers neemt nog steeds toe. Hierdoor zijn stallingsplaatsen bij stations schaars. Daarom wordt in de Amsterdamse intensief gewerkt aan het verbeteren van de fietsparkeervoorzieningen bij treinstations. Niet alleen bij treinstations, maar ook bij metro- en bushaltes en regionale publiekstrekkers worden (inpandige) stallingen gerealiseerd.

Metropolitane Fietsroutes

In 2018 start de uitvoering van het programma ‘Metropolitane Fietsroutes’. Dit zijn fietsroutes van hoge kwaliteit die ritten over langere afstanden in de Amsterdamse regio op een snelle, prettige en veilige manier mogelijk maken. Doel is om de bereikbaarheid en toegankelijkheid van stedelijke gebieden en het metropolitane landschap te verbeteren, door het realiseren van één aantrekkelijk MRA-netwerk van fietsroutes.