Banner met afbeeldingen
  • Verkeersveiligheid

Tekst (1 kolom, smal)

Minder verkeersslachtoffers door veiliger verkeer

Het aantal verkeersslachtoffers moet minder. Dat lukt alleen met een integrale aanpak: met veilige infrastructuur én veilig verkeersgedrag door educatie, voorlichting en handhaving. De Vervoerregio Amsterdam zet zich hiervoor in, waarbij de weggebruiker centraal staat. Doelstelling is een reductie van het aantal verkeersdoden en ernstige verkeersgewonden.


Tekst (3 kolommen)

Veilige infrastructuur

De inrichting van een weg beïnvloedt het verkeersgedrag. Slim ingerichte infrastructuur kan leiden tot veilig verkeersgedrag. Samen met de wegbeheerders werkt de Vervoerregio Amsterdam aan het veilig inrichten van wegen en kruispunten.

Verkeerseducatie

Verkeerseducatie draagt bij aan veiliger gedrag en stimuleert mensen om op een verstandige wijze deel te nemen aan het verkeer. Op www.verkeerseducatiepunt.nl kunnen scholen en kinderopvang (0-18 jaar) in onze regio terecht voor lespakketten op het gebied van verkeer.

Verkeersveiligheidscampagnes

De Vervoerregio werkt samen met haar gemeenten, politie en andere partners aan diverse verkeersveiligheidscampagnes, zoals BOB, Afleiding in het verkeer en de Ik val op campagne. De campagnes worden gecoördineerd door onze Projectleider Campagnes.