Banner met afbeeldingen
  • Commissies

Tekst (1 kolom, smal)

Commissies

Net als bij een gemeente bestaan er bij de Vervoerregio Amsterdam vaste commissies van advies, die de Regioraad adviseren. Voor afzonderlijke projecten kan de Regioraad daarnaast ook projectcommissies instellen. De Verordening op de Regioraadscommissies bevat voorschriften omtrent het instellen en functioneren van de commissies.
De Vervoerregio Amsterdam heeft de volgende drie commissies: de commissie Werkwijze/Algemene Zaken, de commissie Bezwaar en Beroep en de Rekeningcommissie. Deze commissie bestaan uit leden van de regioraad die bij de aanvang van iedere zittingsperiode door de regioraad benoemd worden. In verband met huidige veranderingen in de regionale samenwerking, is er een extra commissie ingesteld: de projectcommissie Bestuurlijke Toekomst.
Informatie over vergaderdata van de commissies vindt u onderaan deze pagina via Vergaderingen.

Tekst (2 kolommen)

Commissie Werkwijze/ Algemene Zaken

De commissie Werkwijze/Algemene Zaken adviseert de regioraad en het dagelijks bestuur over aangelegenheden van algemene of bestuurlijke aard en over informatievoorziening. Daarnaast stelt deze commissie de agenda’s vast voor de vergaderingen van de regioraad en de sessies. De vergaderingen van deze commissie zijn in beginsel openbaar.
De leden van deze commissie zijn:

Dhr. K. de Haan (D66 - Diemen)
Dhr. M.E. van den Heuvel (D66 - Amsterdam)
Mw. R.R. Mathkor-van Bennekom (GroenLinks - Zaanstad)
Dhr. M.D. Polak (VVD - Uithoorn)
Dhr. G.J. Ram (VVD - Zaanstad)
Mw. M. Booij-van Eck (PvdA - Haarlemmermeer
Dhr. P.C. Tange, commissievoorzitter (GroenLinks - Wormerland)

Commissie Bezwaar en Beroep

De commissie Bezwaar en Beroep is namens de regioraad belast met de voorbereiding van de beslissing op bezwaar- en beroepschriften die worden ingediend tegen besluiten van de regioraad en van het dagelijks bestuur. De hoorzittingen van deze commissie zijn openbaar.
De leden van deze commissie zijn:

Mw. M. ten Bruggencate (D66 - Amsterdam)
Dhr. J.R.P.L.. Dings (Lijstcombinatie PvdA-GroenLinks - Beemster)
Mw. R.M. Dral (VVD - Oostzaan)
Dhr. M.E. van den Heuvel (D66 - Amsterdam)
Mw. T.M.C. van den Heuvel-van Raaij (VVD - Zeevang)
mw. M.L. Sedee-Schuitemaker (CDA – Haarlemmermeer)
Mw. T.K. van Wijnen (GroenLinks - Amstelveen)
Extern voorzitter: dhr. W.N. Cool
Ambtelijk secretaris: mw. C.E.M. Nagelkerke / dhr. M.R. Verhagen (plaatsvervangend)

Rekeningcommissie

De Rekeningcommissie  heeft tot taak het uitvoeren van het jaarrekeningonderzoek en het opstellen van een Jaarverslag. De besluiten van de Rekeningencommissie worden openbaar gemaakt.
De leden van deze commissie zijn: 

Dhr. J. Bos (D66 - Ouder-Amstel)
Mw. R.M. Dral (VVD - Oostzaan)
Mw. S. Mutluer (PvdA - Zaanstad)
Mw. T.K. van Wijnen (GroenLinks - Amstelveen)
Dhr. J.J. Wortel, commissievoorzitter (GroenLinks - Waterland)

Projectcommissie Bestuurlijke Toekomst

De Regioraad heeft een projectcommissie Bestuurlijke Toekomst ingesteld. Via deze commissie kan de Regioraad zich laten informeren over de voorstellen die het Dagelijks Bestuur agendeert over de toekomstige wijze van organiseren van de regionale samenwerking. In het bijzonder heeft de commissie daarbij aandacht voor de positie van gekozen volksvertegenwoordigers. De vergaderingen van deze commissie zijn in beginsel openbaar.
De leden van deze commissie zijn:

dhr. H.J. van den Bergh (PvdA – Amstelveen)
dhr. E.A.M. Karregat (VVD – Edam-Volendam)
mw. R.R. Mathkor-van Bennekom (GroenLinks – Zaanstad)
dhr. J.P. Meegdes (D66 – Haarlemmermeer)
dhr. A. Molenaar (Democratisch Zaanstad)
mw. N.F. Mulder (GroenLinks – Haarlemmermeer)
dhr. R.K. van Rijn (Fractie Aalsmeer )
mw. M.L. Sedee-Schuitemaker (CDA – Haarlemmermeer)
dhr. J.S.A. Vroege (D66 – Amsterdam)
dhr. B.L. Vink, commissievoorzitter (D66 – Amsterdam)