Banner met afbeeldingen
  • Het dagelijks bestuur

Tekst (1 kolom, smal)

Nieuw dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur (DB) van de Vervoerregio Amsterdam bestaat uit enkele burgemeesters en wethouders vanuit de vijftien gemeenten. De voorzitter is gekozen uit de DB-leden. De bestuursleden vergaderen eens per drie weken. Besluiten die zij nemen zijn terug te vinden in de Bestuurlijke Nieuwsbrief. De samenstelling van het dagelijks bestuur gebeurt op basis van vertegenwoordiging van politieke stromingen, grote en kleine gemeenten en een evenwichtige verdeling over het hele gebied van de vervoerregio Amsterdam. 

Per 12 juni 2018 is er een nieuw dagelijk bestuur in functie. De namen van de leden zullen na deze datum op de site gepubliceerd worden.