Banner met afbeeldingen
 • Het dagelijks bestuur

Tekst (1 kolom)

Het Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam bestaat uit burgemeesters en wethouders van de vijftien gemeenten. De voorzitter is gekozen uit de DB-leden. De bestuursleden vergaderen eens per drie weken. Besluiten die zij nemen zijn terug te vinden in de Bestuurlijke Nieuwsbrief. De samenstelling van het dagelijks bestuur gebeurt op basis van vertegenwoordiging van politieke stromingen, grote en kleine gemeenten en een evenwichtige verdeling over het hele gebied van de vervoerregio Amsterdam. 

De leden van het dagelijks bestuur en hun portefeuilles:

 • Mevr. S. Dijksma (wethouder Amsterdam)
  Voorzitter

  - Algemene zaken, bestuur en communicatie
  - Vervoerregio-overstijgende onderwerpen (Europa, MIRT, MRA Programma bereikbaarheid, spoordossiers, inclusief Airport Sprinter/Enter [NL])
  - Algemene beleidsontwikkeling (beleidskaders)
  - Concessieverlening openbaar vervoer
  - Concessiebeheer openbaar vervoer (exploitatie), inclusief procedures ‘Tijdelijke Buiten Gebruik Name’ (tbgn)
  - Logistiek

 • Mevr. M. Ruigrok (wethouder Haarlemmermeer)
  Vice- voorzitter

  - Financiën
  - Investeringsagenda’s (Weg, OV)
  - Schiphol Plaza
  - Duinpolderweg
  - Beheer & Onderhoud Railinfra (inclusief AMSYS/S&C)
  - Zuidasdok
  - Inhouse constructie GVB
  - Wet lokaal spoor
  - Verkeersmanagement (inclusief C-ITS OV prioriteit, kernregie/regioregie)
  - Projecten in deelregio Amstelland-Meerlanden: HOV SOOMR, HOV Legmeerdijk,
  - Kruiswegcorridor

 • Dhr. G. Slegers (wethouder Zaanstad)

  - Promoties ‘verkenningen, planstudie, planuitwerking en afgifte beschikkingen’
  - Investeringsagenda’s (Fiets, inclusief MRA-zaken fiets, Verkeersveiligheid)
  - A8-A9
  - Duurzaamheid
  - Smart Mobility (MRA-programma en Vervoerregio-inzet)
  - Amsteltram (Amstelveenlijn/Uithoornlijn)
  - Verkeersveiligheid
  - Personeel & Organisatie
  - Bereikbaarheid Waterland
  - KANS
  - Investeringen Activa OV
  - Omlegging A9
  - Knooppunten en haltes; o.a. beheerconvenanten metrostations en knooppuntmanagement, aanleg DRIS-panelen, abricontracten, wayfinding etc.
  - Projecten in deelregio Zaanstreek-Waterland: Guisweg, AVANT/Thorbeckeweg, Corridorstudie Amsterdam-Hoorn, ZaanIJtangent

 • Dhr. A. Joustra (Secretaris)