Banner met afbeeldingen
Tekst (1 kolom)

Het Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Vervoerregio Amsterdam bestaat uit drie leden: een wethouder verkeer en vervoer uit Zaanstreek-Waterland, Amstelland-Meerlanden en Amsterdam. De voorzitter is gekozen door de DB-leden en vergaderen eens per drie weken. De besluiten die hier worden gemaakt leest u terug in de Bestuurlijk Nieuwsbrief.

De leden van het dagelijks bestuur en portefeuilles zijn:

Mevr. S. Dijksma (wethouder Amsterdam)
Voorzitter

 • Algemene zaken, bestuur en communicatie
 • Vervoerregio-overstijgende onderwerpen (Europa, MIRT, MRA Programma bereikbaarheid, spoordossiers, inclusief Airport Sprinter/Enter [NL])
 • Algemene beleidsontwikkeling (beleidskaders)
 • Concessieverlening openbaar vervoer
 • Concessiebeheer openbaar vervoer (exploitatie), inclusief procedures ‘Tijdelijke Buiten Gebruik Name’ (tbgn)
  Logistiek

Mevr. M. Ruigrok (wethouder Haarlemmermeer)

 • Financiën
 • Investeringsagenda’s (Weg, OV)
 • Schiphol Plaza
 • Duinpolderweg
 • Beheer & Onderhoud Railinfra (inclusief AMSYS/S&C)
 • Zuidasdok
 • Inhouse constructie GVB
 • Wet lokaal spoor
 • Verkeersmanagement (inclusief C-ITS OV prioriteit, kernregie/regioregie)
 • Projecten in deelregio Amstelland-Meerlanden: HOV SOOMR, HOV Legmeerdijk,
 • Kruiswegcorridor

Dhr. G. Slegers (wethouder Zaanstad)
Vice- voorzitter

 • Promoties ‘verkenningen, planstudie, planuitwerking en afgifte beschikkingen’
 • Investeringsagenda’s (Fiets, inclusief MRA-zaken fiets, Verkeersveiligheid)
 • A8-A9
 • Duurzaamheid
 • Smart Mobility (MRA-programma en Vervoerregio-inzet)
 • Amsteltram (Amstelveenlijn/Uithoornlijn)
 • Verkeersveiligheid
 • Personeel & Organisatie
 • Bereikbaarheid Waterland
 • KANS
 • Investeringen Activa OV
 • Omlegging A9
 • Knooppunten en haltes; o.a. beheerconvenanten metrostations en knooppuntmanagement, aanleg DRIS-panelen, abricontracten, wayfinding etc.
 • Projecten in deelregio Zaanstreek-Waterland: Guisweg, AVANT/Thorbeckeweg, Corridorstudie Amsterdam-Hoorn, ZaanIJtangent