Banner met afbeeldingen
Tekst (1 kolom)

Het Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Vervoerregio Amsterdam bestaat uit wethouder Sharon Dijksma, wethouder Marja Ruigrok en wethouder Gerard Slegers. De voorzitter is gekozen door de DB-leden en vergaderen eens per drie weken. De besluiten die hier worden gemaakt leest u terug in de Bestuurlijk Nieuwsbrief. De samenstelling van het DB gebeurt op basis van vertegenwoordiging van politieke stromingen, grote en kleine gemeenten en een evenwichtige verdeling over het hele gebied van de vervoerregio Amsterdam. 

De leden van het dagelijks bestuur en portefeuilles zijn:

Mevr. S. Dijksma (wethouder Amsterdam)
Voorzitter

 • Algemene zaken, bestuur en communicatie
 • Vervoerregio-overstijgende onderwerpen (Europa, MIRT, MRA Programma bereikbaarheid, spoordossiers, inclusief Airport Sprinter/Enter [NL])
 • Algemene beleidsontwikkeling (beleidskaders)
 • Concessieverlening openbaar vervoer
 • Concessiebeheer openbaar vervoer (exploitatie), inclusief procedures ‘Tijdelijke Buiten Gebruik Name’ (tbgn)
  Logistiek

Mevr. M. Ruigrok (wethouder Haarlemmermeer)

 • Financiën
 • Investeringsagenda’s (Weg, OV)
 • Schiphol Plaza
 • Duinpolderweg
 • Beheer & Onderhoud Railinfra (inclusief AMSYS/S&C)
 • Zuidasdok
 • Inhouse constructie GVB
 • Wet lokaal spoor
 • Verkeersmanagement (inclusief C-ITS OV prioriteit, kernregie/regioregie)
 • Projecten in deelregio Amstelland-Meerlanden: HOV SOOMR, HOV Legmeerdijk,
 • Kruiswegcorridor

Dhr. G. Slegers (wethouder Zaanstad)
Vice- voorzitter

 • Promoties ‘verkenningen, planstudie, planuitwerking en afgifte beschikkingen’
 • Investeringsagenda’s (Fiets, inclusief MRA-zaken fiets, Verkeersveiligheid)
 • A8-A9
 • Duurzaamheid
 • Smart Mobility (MRA-programma en Vervoerregio-inzet)
 • Amsteltram (Amstelveenlijn/Uithoornlijn)
 • Verkeersveiligheid
 • Personeel & Organisatie
 • Bereikbaarheid Waterland
 • KANS
 • Investeringen Activa OV
 • Omlegging A9
 • Knooppunten en haltes; o.a. beheerconvenanten metrostations en knooppuntmanagement, aanleg DRIS-panelen, abricontracten, wayfinding etc.
 • Projecten in deelregio Zaanstreek-Waterland: Guisweg, AVANT/Thorbeckeweg, Corridorstudie Amsterdam-Hoorn, ZaanIJtangent