Banner met afbeeldingen
Tekst (1 kolom)

Portefeuillehoudersoverleggen

De Regioraad en het Dagelijks Bestuur worden geadviseerd vanuit de portefeuillehoudersoverleggen, waar de vakwethouders van de vijftien gemeenten in vertegenwoordigd zijn. Burgemeesters en wethouders van de vervoerregiogemeenten voeren een aantal keren per jaar overleg met elkaar. In deze overleggen zijn de verschillende vervoerregiogemeenten vertegenwoordigd. De Vervoerregio Amsterdam kent twee portefeuillehoudersoverleggen Verkeer en Vervoer en Algemene Zaken.


Tekst (2 kolommen)

Portefeuillehoudersoverleg Algemene Zaken

Het portefeuillehoudersoverleg Algemene Zaken bestaat uit de burgemeesters van de vervoerregiogemeenten. Het overleg adviseert de Regioraad en het dagelijks bestuur over het functioneren van de huidige samenwerking en de wijze waarop dit in de toekomst georganiseerd wordt.

Deelnemers

Dhr. D. Bijl     Purmerend / DB Vervoerregio (voorzitter)
Dhr. W.J F.M. van Beek   Edam-Volendam
Mw. M.T.J. Blankers-Kasbergen  Ouder-Amstel
Mw. A.J.M. van Beek    Beemster
Mw. G. Faber     Zaanstad
Dhr. P.C. Tange    Wormerland
Mw. L.M.B.C. Wagenaar – Kroon  Waterland
Dhr. E. Boog     Diemen
Dhr. J. Nobel     Aalsmeer
Dhr. R. Meerhof    Oostzaan
Mw. A.C. Nienhuis    Landsmeer
Mw. D.H. Oudshoorn - Tinga   Uithoorn
Dhr. Th.L.N. Weterings   Haarlemmermeer
Mw. M.M. van ‘t Veld    Amstelveen

Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer

Het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer bestaat uit wethouders van de vervoerregiogemeenten. Het overleg adviseert de Regioraad en het dagelijks bestuur over openbaar vervoer, weg en auto, fiets en verkeersveiligheid. De portefeuillehouders bespreken ook de voorbereiding en uitkomsten van het MRA Platform Bereikbaarheid Metropoolregio Amsterdam (PBM).

Deelnemers

Dhr. D.D. Reneman    Haarlemmermeer/DB Vervoerregio (voorzitter)
Dhr. P.J.M. Litjens    Amsterdam/DB Vervoerregio
Dhr. A. Verburg    Aalsmeer
Dhr. J. Brandes    Amstelveen
Dhr. D.J. Butter    Beemster
Dhr. A.J.M. Scholten    Diemen 
Dhr. W.P.L.M. Runderkamp   Edam-Volendam
Dhr. N.J. van Baarsen   Landsmeer
Dhr. J. Klinkhamer    Oostzaan
Mw. C.C.M. Korrel-Wolvers   Ouder-Amstel
Dhr. J. Krieger    Purmerend
Dhr. M.D. Polak    Uithoorn
Mw. L. Bromet    Waterland
Dhr. F. Saelman    Wormerland
Dhr. A. Verschuren   Zaanstad