Banner met afbeeldingen
Tekst (1 kolom)

Portefeuillehoudersoverleggen

De Regioraad en het Dagelijks Bestuur worden geadviseerd vanuit de portefeuillehoudersoverleggen, waar de vakwethouders van de vijftien gemeenten in vertegenwoordigd zijn. Burgemeesters en wethouders van de vervoerregiogemeenten voeren een aantal keren per jaar overleg met elkaar. In deze overleggen zijn de verschillende vervoerregiogemeenten vertegenwoordigd. De Vervoerregio Amsterdam kent twee portefeuillehoudersoverleggen Verkeer en Vervoer en Algemene Zaken.
Per 12 juni 2018 zijn de nieuwe leden van de portefeuillehoudersoverleggen bekend. De namen van de leden zullen dan zo spoedig mogelijk op de website geplaatst worden.

Portefeuillehoudersoverleg Algemene Zaken

Het portefeuillehoudersoverleg Algemene Zaken bestaat uit de burgemeesters van de vervoerregiogemeenten. Het overleg adviseert de Regioraad en het dagelijks bestuur over het functioneren van de huidige samenwerking en de wijze waarop dit in de toekomst georganiseerd wordt.


Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer

Het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer bestaat uit wethouders van de vervoerregiogemeenten. Het overleg adviseert de Regioraad en het dagelijks bestuur over openbaar vervoer, weg en auto, fiets en verkeersveiligheid. De portefeuillehouders bespreken ook de voorbereiding en uitkomsten van het MRA Platform Bereikbaarheid Metropoolregio Amsterdam (PBM).


Afbeeldingen (zoeken)