Banner met afbeeldingen
  • Regioraad

Tekst (2 kolommen)

De Regioraad

De Regioraad, het belangrijkste bestuursorgaan van de Vervoerregio, telt 59 zetels. De besturen van de betrokken gemeenten kiezen zelf hun vertegenwoordigers, veelal leden uit de eigen raad.

De regioraad bijwonen

De vergaderingen van de Regioraad zijn openbaar en online live te volgen. Burgers en pers kunnen de vergaderingen bijwonen vanaf de publieke tribune. Ambtenaren die vergaderingen willen bijwonen kunnen zich vooraf aanmelden bij het secretariaat van de Vervoerregio Amsterdam (020 527 37 00).

Inspreken bij de Regioraad

Belanghebbende burgers en organisaties/bedrijven hebben inspraak bij de besluiten van de regioraad.
Voorafgaand aan de vergadering wordt de besluitvorming in de raad voorbesproken de sessie Verkeer & Vervoer . Bij deze sessie hebben belanghebbende burgers en organisaties/bedrijven de gelegenheid om in te spreken. De maximale spreektijd is 2 minuten. Insprekers moeten zich vooraf aanmelden bij het secretariaat van Vervoerregio Amsterdam. (020 527 37 00)

Vergaderstukken

Enkele dagen na het plaatsvinden van de regioraad zijn de notulen van die vergadering beschikbaar. Daarnaast vindt u in het bestuurlijk informatiesysteem(BIS) informatie over de regionale bestuurlijke overleggen. Daar treft u ook de vergaderkalendervan de Regioraad en de bijbehorende vergaderstukken.

1

1

1

Nieuwe regioraad per 12 juni

12 juni vindt de eerste regioraad in de nieuwe samenstelling plaats. Zie hier de ledenlijst van de nieuwe regioraad.