Banner met afbeeldingen
Tekst (1 kolom, smal)

Regionaal Verkeersmodel VENOM

VENOM is een regionaal verkeersprognosemodel voor strategische weg-en openbaar vervoerstudies, projecten en vraagstukken in de Metropoolregio Amsterdam. Diverse overheden werken nauw samen aan de ontwikkeling, beheer en onderhoud van VENOM. De beheerorganisatie, bestaande uit een regisseur en een beheerder, is ondergebracht bij de Vervoerregio Amsterdam.


Tekst (2 kolommen)

Wat is VENOM?

Een soepel functionerend verkeer- en vervoersysteem is een essentiële voorwaarde voor de bereikbaarheid en leefbaarheid in de Randstad. VENOM is een initiatief van vijftien partners in de Metropoolregio Amsterdam (regio’s, gemeenten en provincies) en is een rekenkundig hulpmiddel waarmee effecten van projecten, maatregelen en beleid op de beschikbare ruimte, de mobiliteit en de infrastructuur onderzocht kunnen worden.

Regionale samenwerking

De regionale samenwerking m.b.t. VENOM bestaat sinds 2007 en wordt nu gevormd door vijftien partners:
Vervoerregio Amsterdam, provincies Noord-Holland en Flevoland, Rijkswaterstaat (regio's West-Nederland Noord en Midden-Nederland), ProRail, regio Zuid-Kennemerland, regio IJmond, regio Gooi en Vechtstreek en de gemeenten Almere, Amstelveen, Amsterdam, Haarlemmermeer, Lelystad, Purmerend en Zaanstad. Ten behoeve van de samenwerking is een overeenkomst opgesteld die periodiek wordt geëvalueerd en verlengd of vernieuwd.

Toepassingen

Het VENOM wordt, voor zowel wegverkeer als openbaar vervoer, voor verschillende grote en kleine studies en projecten ingezet:
• Modelstudies: o.a. Duinpolderweg, Uithoornlijn, Verbinding A8-A9 en diverse MIRT studies
• Basisprognoses: het gebruik van beschikbare basisresultaten bijvoorbeeld voor de MRA Ontwikkelagenda Spoor
• Lokale modellen: ontwikkeling en actualisaties (o.a. Regionaal Model Hilversum, Model Noord-Holland Zuid, RVMK IJmond, VMA, Diemen)

Studiegebied VENOM met basisregio's

Afstemming en aansluiting

Alle partners beschikken met VENOM over regionale netwerken, sociaal economische gegevens (inwoners, arbeidsplaatsen etc. ), matrices en verkeerstellingen waarmee ze hun eigen lokale of regionale model kunnen actualiseren. Door de regionale en lokale modellen op elkaar af te stemmen, vergroten de partners het draagvlak voor en consistentie van de verschillende modelresultaten. Verschillende gemeenten hebben hun verkeersmodel afgestemd op het VENOM of zijn daar mee bezig.

Afstemming Verkeersmodellen

Vigerend model

De huidige versie van VENOM is 2016 (VENOM2016) en bestaat uit matrices, netwerken en toedelingen voor het basisjaar 2010 en de toekomstjaren 2030 en 2040 met de WLO2-scenario’s Hoog en Laag. De modaliteiten zijn personenauto’s en vrachtverkeer (WEG project) en bus, tram, metro (BTM) en trein (OV project).

Behalve het vigerende model is ook VENOM2015 beschikbaar. Naast het basisjaar 2010 bevat deze de prognosejaren 2020 en 2030. Het prognosejaar 2030 kent twee varianten, RC en GE (gebaseerd op WLO1-scenario’s). Daarnaast zijn trendprognoses beschikbaar voor 2020 en 2030. Het aanvraagformulier voor het vigerende model vindt u onderaan deze pagina.

Nieuwsbrief

Met deze nieuwsbrief worden alle belanghebbenden, betrokkenen en geïnteresseerden op de hoogte gebracht van (de activiteiten rond) het Verkeersmodel van de Metropoolregio Amsterdam. De nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar. U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief door uw gegevens in te vullen in het aanmeldformulier.

Contactpersonen: David Oude Wesselink (Regisseur) / Theo van der Linden (Beheerder)
 Mail het VENOM team  (venom @ vervoerregio.nl)


Vervoerregio maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.

Vervoerregio maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.