Banner met afbeeldingen
Tekst (1 kolom, smal)

Investeringsagenda Fiets

De Stadsregio Amsterdam investeert tussen 2015 en 2025 zo'n 200 miljoen euro in het netwerk van regionale fietsroutes, fietsenstallingen bij het openbaar vervoer en in diverse fietsvoorzieningen.

Tekst (2 kolommen)

Fietsroutes

Investeringen in fietsroutes en fietsstallingen dragen bij aan een prettige woonomgeving en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven. Bewoners en internationale bezoekers kunnen met verbeterde regionale fietsroutes recreeren in de groene gebieden rond Amsterdam. De investeringsplannen staan in de Investeringsagenda Fiets.

Fietsprojecten

Investeren in fietsprojecten is investeren in bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid samen. Tot en met 2025 reserveert de stadsregio hiervoor gemiddeld 20 miljoen euro per jaar. Dit is flink meer dan de afgelopen periode van tien jaar, waar tussen 2006 en 2015 gemiddeld 12 miljoen euro per jaar in fietsprojecten werd geïnvesteerd.